Dia 12 de maig es commemora el Dia Internacional de la Infermera, data en la qual va néixer Florence Nightingale el 1820, infermera, científica i principal impulsora de la infermeria moderna i basada en l’evidència. És un dia per celebrar a totes les infermeres i infermers que fan possible des de diferents àmbits (assistencial, gestió, recerca, docència) que la societat rebi unes cures de qualitat, humanitzades i basades en l’evidència científica. Avui és un dia per alçar la veu, més que mai, en nom de totes elles reivindicat tot el que podem i tenim el deure d’aportar a la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones. Una tasca que només és possible si la ràtio d’infermeres s’adequa a les necessitats de la població, si milloren els entorns laborals, el desenvolupament competencial i l’increment dels recursos per fomentar la recerca infermera. Tots hem vist les dificultats a l’hora de contractar infermeres i retenir-les. La manca d’infermeres és endèmica a les Balears i s’agreuja per les dificultats d’habitatge i les condicions laborals. Hi ha sectors que acusen especialment aquesta manca d’infermeres, com és l’àmbit residencial o sociosanitari, on hem vist residències sense infermeres (tot i al requeriment legal) o ratis que dificulten que es puguin prestar les cures que mereixen els ciutadans. Tenim un deure amb la salut de les persones i, com a infermeres, continuarem demanant compromís ferm a les administracions i a les institucions. La salut és el bé més preuat.

La OMS recentment alertava a Europa que no es pot esperar més per donar resposta a la crisi del personal sanitari, perquè ens juguem la salut i el benestar de la població en general. I en el cas concret de les infermeres, un recent informe del Consell Internacional d’Infermeres destaca que la manca d’infermeres s’hauria de tractar com una emergència de salut pública a escala internacional perquè la reconstrucció dels sistemes sanitaris només és possible si s’inverteix en aquestes professionals. Entre d’altres reptes futurs, per donar resposta a l’envelliment de la població, s’haurà de dotar al sistema sociosanitari de més recursos materials i humans, i la manca d’infermeres, que presenta a Espanya un dèficit molt més acusat que en altres països del nostre entorn, esdevé de nou un problema greu.

De fet, el lema d’aquest any escollit pel Consell Internacional d’Infermeres és: ‘Les nostres infermeres. El nostre futur’. Un lema que s’emmarca en la necessitat de protegir, donar suport i invertir en la professió infermera per enfortir els sistemes de salut a tot el món amb la finalitat d’abordar els reptes de salut global i millorar-la per a tots.

Els desafiaments globals, com el canvi climàtic, l’envelliment de la població o la salut mental també tindran un impacte en la salut de la població, i les infermeres hem d’estar preparades per donar resposta a aquests desafiaments. Per a promoure la salut planetària, com és el nostre deure ètic i deontològic, les infermeres hem d’assumir rols més amplis, treballant amb altres sectors per donar suport al desenvolupament de les famílies i les comunitats. Cal abordar les diferències socials i sanitàries existents entre els diversos grups de població i revisar les mancances que pateixen els més vulnerables.

La inversió no només ha de ser una qüestió de nombre, també de lideratge, i desenvolupament de competències i de les especialitats infermeres. Les infermeres hem demostrat que som capaces de donar resposta ràpida i professional a situacions sobtades, però també és el nostre deure posar sobre la taula els desafiaments que tenim per davant o que se’ns posaran per davant en un futur imminent. És el moment de que les infermeres liderem el procés de canvi que la societat ens demana per tal de mantenir el sistema de salut que desitjam.