L’Organització de les Nacions Unides (ONU), en la Conferència Mundial de Drets Humans que va tenir lloc a Viena l’any 1993, va reconèixer que els drets humans de la dona i la nina són una part inalienable, integrant i indivisible dels drets humans universals. A més, es va posar el focus en la condemna de qualsevol violència o assetjament cap a la dona, i, com a objectiu de la comunitat internacional, la seva erradicació.

Han passat trenta anys, i els avenços per aconseguir la dignitat de dones i nines passen per moments ben diferents, si ens fixam en el que succeeix a casa nostra, o bé si traspassam les nostres fronteres. La nostra realitat no ens ha de fer oblidar el patiment d’altres dones i nines a la resta del món. Com poden ser les dones d’Afganistan perseguides, les nines d’aquest país, a les quals no deixen estudiar, així com les d’Iran, on com a mesura dissuasiva perquè no estudiïn enverinen l’aire de les escoles. Perquè totes som dones, independentment de la nostra nacionalitat i origen. I el 8M és el dia per reivindicar-nos, ser solidàries i celebrar el que som, dones fortes. Protegir i promocionar, precisament, els drets humans de les dones i les nines és el que pretén el nostre Govern quan és receptor de dones i nines refugiades que troben aquí l’oportunitat per reprendre de bell nou les seves vides.

Tenim la sort de poder viure en un país on els drets humans de les dones i les nines són respectats i valorats. Les nostres nines i adolescents tenen garantit el dret a la formació d’una manera integral en qualsevol àmbit. Les al·lotes joves que comencen necessiten el nostre suport per poder tirar endavant els seus somnis, i encara més en el cas de les que tenen vocacions CTEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques). Per això, els 2.500 milions d’euros en beques que el Govern espanyol destinarà el pròxim curs a l’alumnat —la majoria, al·lotes— seran un suport més en aquest camí cap a la igualtat d’oportunitats. La independència econòmica de les dones ha de ser un dels pilars de les seves vides.

Dones formades, empoderades i que veuen com es respecten els seus drets, són les que ens permeten escurçar bretxes i eliminar els estereotips de gènere i els micromasclismes. Per això, estam fent tot el possible perquè les dones ocupem el lloc que ens mereixem en aquesta societat a través de l’emprenedoria i la mentoria, així com l’assumpció de les dones a comandaments de direcció i intermedis. Per afrontar tots aquests reptes fins a aconseguir arribar a la paritat en l’economia, el Govern de les Illes Balears invertirà el que sigui necessari per fer real aquest objectiu.

La futura Llei estatal per a la representació paritària és un bon exemple de com, només introduint la paritat en els òrgans de decisió públics i privats, podrem aconseguir la igualtat i fer aquella pedagogia que moltes vegades encara li manca a la nostra societat.

El Dia Internacional de les Dones és i ha de ser el nostre dia, i el dels homes que ens acompanyen en la lluita feminista per reivindicar-nos i fer-nos sentir encara més en aquest camí iniciat per lluitar per la igualtat d’oportunitats que varen iniciar les nostres repadrines, padrines, mares i amigues, i que esperam que tengui continuïtat en les futures generacions.