Tribuna

Igualtat salarial i conciliació

Mercedes Garrido Rodríguez

Mercedes Garrido Rodríguez

La bretxa salarial de gènere és un indicador que mesura la desigualtat retributiva entre dones i homes, però també un indicador del grau de conciliació i corresponsabilitat a les llars. Si observam les darreres dades de l’INE, corresponents al 2020, a les Illes Balears les dones cobram un sou mitjà de 21.998 euros, 3.701 euros anuals per sota dels homes.

Aquest 22 de febrer, Dia Internacional de la Igualtat Salarial, ens ha de servir per aturar-nos a reflexionar sobre quines són les causes de fons que amaguen aquestes estadístiques.

El sou base establert en molts d’àmbits per conveni estableix la igualtat retributiva entre homes i dones, si bé la diferència recau en els complements que singularitzen l’activitat de les dones treballadores i també la seva capacitat de promoció i dedicació per assolir comandaments intermedis o directius. Això es tradueix en el fet que el pes de la cura de menors i familiars dependents i les tasques domèstiques continuen recaient sobre les dones.

Segons dades oficials (INE), les hores setmanals que destinen els homes a tasques no remunerades no arriben ni a la meitat de les que hi dedica el sexe femení. Això representa que les dones encara continuam abocades a un model patriarcal que ens relega a les tasques de cuidadores en la majoria de llars.

Una altra dada molt significativa, en aquest cas a ca nostra, és que la reducció de jornada per cura de fills i filles en el cas de les dones és del 67,86%, mentre que en els homes és només del 32,14% (INE, 2021). I en el cas de permisos d’excedència, la xifra es dispara fins al 86,76% en el cas de les dones i davalla al 16,64% en el cas dels homes.

La igualtat salarial i també d’oportunitats és prioritària en l’agenda feminista de la nostra comunitat autònoma, i és per això que destinam gairebé 158 milions d’euros a revertir aquesta situació mitjançant polítiques transversals que s’articulen gràcies al Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears 2021-2024. Això vol dir que ja s’han posat en marxa les mesures següents: el I Pla d’Igualtat en l’Àmbit Laboral; ajuts per a empreses perquè els treballadors puguin acollir-se a reduccions de jornada i excedències; un reforç econòmic de 15,5 milions d’euros més enguany destinats a dependència; gratuïtat en l’etapa 2-3 anys amb una inversió de 18 milions d’euros o 5 milions d’euros per ajudar les famílies a pagar les activitats extraescolars dels infants. Aquestes són algunes de les mesures que avui en dia estan en marxa per revertir la situació de desigualtat salarial i aconseguir una corresponsabilitat real i efectiva.

La bretxa salarial de gènere és un fenomen complex que té múltiples causes, però des d’aquest Govern treballam perquè algunes d’aquestes causes no pesin en el dia a dia de les dones i els permetin acomplir els seus reptes professionals i personals.