Un dia com avui va néixer Antoni M. Alcover i, malgrat el seu llegat immens, els tòpics sobre ell es repeteixen cent anys després com un mantra. Cal reivindicar justament la seva memòria perquè s’ho mereix. La proclamació com a Fill il·lustre de Palma ha estat una passa enorme iN noves iniciatives veuran la llum enguany mateix. Quedi anotat que qui té el deute més important a satisfer amb la seva figura és Catalunya.

La IFBM dedica la seva tasca a difondre, tenir cura i posar en valor l’obra dels dos autors del Diccionari i del mateix DCVB, com a depositària dels seus drets en qualsevol format.

L’Editorial Moll en primer lloc (l’any 2000) i més recentment la Institució Francesc de B. Moll (el 2016), com a titulars dels drets del DCVB, van subscriure convenis amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) per fer accessible la consulta del diccionari via Internet, conscients del servei que representa per als usuaris de la llengua catalana, malgrat la limitació que ha implicat per a la comercialització de l’obra.

El mes de desembre de 2022 es va renovar aquest acord amb l’IEC, perquè pugui continuar oferint al seu web un accés a consultes avançades en el marc de la base de dades BDLEX, al costat dels diccionaris més representatius del segle XIX. En aquest conveni, ja que l’IEC va expressar la seva voluntat de limitar l’accés al contingut del DCVB tal com s’havia publicat en l’edició impresa, sense fer-hi esmenes, addicions o actualitzacions, la IFBM va assumir l’actualització del diccionari en el marc d’un projecte més ampli d’impuls de la dialectologia catalana, del qual forma part la Base de Dades de Dialectologia Catalana ja accessible en línia (https://instituciomoll.cat/dialectologia).

En virtut de l’acord amb l’IEC, la Institució Francesc de B. Moll compta amb la versió més recent de la base de dades del DCVB, i ha començat a ampliar-la i actualitzar-la per oferir informació més completa i amb una presentació més didàctica i atractiva dels materials.

La digitalització del DCVB en què treballa la IFBM integra, per tant, el passat, el present i el futur del diccionari: el passat, perquè sempre mantendrà l’accés a la versió inicial del DCVB editat per Alcover i Moll; el present, perquè l’usuari podrà accedir als continguts amb les tecnologies de consulta més avançades de cada moment, i de futur, perquè serà un diccionari viu i en evolució permanent. El projecte de present, que s’està preparant en col·laboració amb el Govern de les Illes Balears, consisteix a fer accessibles als usuaris totes les informacions que conté el DCVB a partir de cerques predefinides i de manera lliure, sobre el conjunt total de les informacions textuals. El de futur, incorpora fer accessibles digitalment tant les fonts com el procés d’elaboració del Diccionari: ja s’han començat a incorporar les dades dels dos primers volums editats per Alcover els anys 1930 i les informacions dels milions de cèdules de les calaixeres d’Alcover, que evidentment no podien ser traslladades íntegrament a l’edició impresa. Tasca començada en col·laboració amb l’Ajuntament de Palma, en el primer cas, i amb el Consell de Mallorca en el segon. Progressivament hi incorporarà enllaços a moltes altres informacions, com les procedents dels quaderns de camp d’Alcover i Moll o d’altres estudis dialectals, actualitzant quan sigui necessari les referències etimològiques en funció de les aportacions més recents. I des del punt de vista tecnològic, la presentació de les consultes a la base de dades permetrà sentir en àudio les transcripcions fonètiques i presentar els resultats en mapes interactius, de manera molt més efectiva, sobretot per al món educatiu.

En el context d’aquest projecte, que aviat serà presentat públicament, la IFBM fa una crida a tots els estudiosos de la dialectologia i de la llengua històrica perquè contribueixin, com ja han fet alguns especialistes, a enriquir aquestes informacions amb aportacions pròpies, a fi que siguin màximament assequibles, màximament completes i màximament actuals.

Un gegant que ha llegat a Mallorca i a la llengua catalana dos monuments com l’ Aplec de Rondaies Mallorquines i el DCVB mereix l’agraïment etern de tots els parlants i institucions del territori sense excepció. Amb paraules i amb fets.