Aquests dies es compleixen set anys de polítiques progressistes a les Illes Balears. L’element comú d’aquests anys, ha estat l’enfortiment dels serveis públics, essencials per superar els dos anys més difícils que la majoria de nosaltres recordam per mor de la pandèmia de la Covid19 i les greus conseqüències que ha comportat.

Vist amb la perspectiva d’aquests set anys, des que la presidenta Francina Armengol arribà al Consolat de Mar, veig amb més claredat que mai que es tenia i es té un projecte per a aquesta terra que passa per enfortir les polítiques socials en sentit ampli, incloses les d’ocupació i habitatge. No és casualitat que set de cada deu euros es destinin a inversions socials.

També la reactivació de l’economia després de la crisi sanitària ha estat un objectiu clar, i sempre amb la base del consens i el diàleg, amb moltes hores de feina en la Mesa de Diàleg Social. El consens teixit amb tothom -agents socials, administracions i ciutadania- ha donat fruits i ha ajudat a una fita importantíssima: que Balears sigui una de les comunitats amb menor taxa de mortalitat per la Covid19 i la que té millors dades d’ocupació, convertint-nos en un puntal de la reactivació a tot el país. Avui, el 80% dels nous contractes són indefinits, enfront dels que es feien abans de la reforma laboral, que suposen només el 20%.

Les mesures ambientals valentes també han caracteritzat aquests set anys. Tot i que les polítiques per contenir la pandèmia han consumit bona part dels recursos públics els darrers dos anys, el balanç de les polítiques ambientals és molt positiu. Els espais naturals s’han ampliat en més de 100.000 hectàrees més. Però també s’han pres altres mesures que incideixen en la gestió dels recursos naturals, com més inversions per al cicle de l’aigua i més protecció de la posidònia, amb projectes pioners. De fet, fa pocs dies hem sabut que el Govern rebrà més de 6 milions d’euros de fons europeus per a conservació de la biodiversitat marina.

Però en aquest debat de present i futur no podem deixar passar les mesures contundents que suposen la recentment aprovada llei de turisme. Una llei que aposta per la qualitat i no per la quantitat, per la modernització, la sostenibilitat i la circularitat. A tot això, hem d’afegir les inversions europees rebudes i que rebrem, i podem dir amb orgull que som la comunitat que més fons de recuperació ha executat.

En definitiva, una administració, un Govern i una presidenta que tenen les persones en el centre de les polítiques, amb mirada ampla de present i futur, i que pensa amb els joves. Hem aprovat la primera llei d’Educació de Balears, demà aprovarem la llei de joventut i tenim en tramitació la llei de la ciència, perquè la recerca i la innovació tenen un paper cabdal en una societat avançada.

Gràcies a totes i tots els que fan possible un govern seriós, rigorós i eficient. Ens queda molta feina per davant, per avançar en drets, en igualtat, en feminisme, en sostenibilitat. En definitiva, en benestar. Però estam en bones mans i anem pel bon camí.

A mesura que passin els mesos, escoltarem més soroll que intentarà tapar les notícies positives. Però som de l’opinió que tothom, independentment de la seva ideologia, s’hauria d’alegrar quan les dades d’ocupació són excel·lents, quan Espanya reconeix la gran capacitat de gestió de Balears a l’hora d’executar projectes o quan altres comunitats ja estudien traslladar mesures ambientals i de contenció del creixement turístic que estam aplicant a les nostres Illes.

Aquest és un projecte ampli, compartit i coral.