És ben trist que no se pugui fer música en un bar, ni que siguin unes horetes durant el vespre, que no molesta a ningú. On està la contaminació acústica, la gran molèstia? No puc entendre aquestes normes tan rares. Tampoc puc entendre que hagin restringit tant sa música al carrer. Es trist que només hagin donat 10 llicències per tocar, i pos la ma al foc que deuen ser els de sempre. Quan vaig entregar la meva proposta musical va ser rebutjada, només vaig obtenir 6 punts. Avui tot va per punts, per exemple, pertànyer a una associació de músics te dona més punts, i supòs que tocar una versió de n’Antonio Machín també. Quines coses més estranyes que fan. Em digueren que se valora l’originalitat de la proposta. Veig que la meva proposta musical no és prou original segons aquest govern. O sigui, faig una música amb un instrument que pocs toquen a Mallorca, amb uns temes totalment meus, però no, s’estimen més sentir versions den Michael Jackson (Jackson ganes de fotre), o den Bob Marley que, està clar, no hem sentit mai en la nostra vida. Quan jo tocava al carrer, prop de la Catedral, precisament per no molestar a veïnats, a tothom li agradava molt la meva música, i me trobaven un músic ben original. Ara resulta que ja no som original. Vaja cultura! Com em va dir un amic: els «Malditos Azules» de la pel·lícula Yellow Submarine dels Beatles ja estan aquí. Ben cert. Cultura 0 i silenci absolut. Acabaran detenint a tots aquells que s’atreveixin a fer música i mos llançaran a la mar amb una pedra fermada als peus.