Celebram avui un Primer de Maig ben diferent al de fa dos anys, quan a l’inici de la pandèmia se’ns obrien moltes incerteses i incògnites a molts de nivells. En aquell moment, quan encara ens plantejàvem quines mesures hauríem d’adoptar, sí que teníem clar que només ens en podríem sortir amb l’esforç de tots i cadascun de nosaltres.

Des del diàleg social a l’àmbit autonòmic, així ha estat: ens hem assegut infinitat de vegades amb organitzacions sindicals i patronals per debatre junts, i hem fet grans esforços i sacrificis -cadascú des de la seva posició- per fer front a un problema d’origen sanitari però que ha afectat tots els àmbits de l’activitat humana.

A les Illes Balears es va decidir fer una aposta per la contenció, atenent primer les necessitats sanitàries, i establint una xarxa de protecció sense precedents (l’establiment dels ERTO, la prestació extraordinària per a fixos discontinus, els ajuts a autònoms i a empreses...) que ens ha permès aguantar l’economia fins que, amb la remissió de la malaltia, ens hem recuperat.

Ha estat una recuperació extraordinàriament ràpida i positiva. En aquest context, es feia necessari abordar una revisió pendent, i que la COVID va obligar a posposar: calia repensar i modificar la Reforma Laboral de 2012 per apuntalar tots els progressos que havíem anat assolint en la recuperació de la pandèmia.

L’aprovació de la nova Reforma Laboral, primera reforma que compta amb un gran acord social, impulsada des del Govern de l’Estat i des del Diàleg Social en el seu màxim nivell de representativitat, ens ha dut ja resultats ben encoratjadors. Estam veient com els indicadors de precarietat van retrocedint i deixant pas a una ocupació de major qualitat. Com a exemple més significatiu: mai fins ara s’havien registrat més contractes indefinits que temporals en un sol mes, com va succeir aquest passat mes de març. I a més, ens deixa un missatge ben clar: la Reforma Laboral romp el mantra reiterat des de la dreta i demostra que sí es pot crear ocupació de qualitat.

Es aquest progrés social el que ens ha permès aconseguir una fórmula d’èxit per a la recuperació econòmica i laboral. A dia d’avui, les Illes Balears avancen decididament cap a un creixement econòmic, amb unes previsions a curt termini que ens fan ser moderadament optimistes, malgrat les incerteses que puguin arribar a causa del conflicte a Ucraïna. És una situació complexa, sí, però es preveu uns mesos d’activitat intensa, amb un convenis col·lectius que garanteixen el manteniment de poder adquisitiu, com és l’aplicació d’una pujada salarial del 3,5% en el cas de l’hostaleria.

Es innegable, doncs, que la Reforma Laboral ha permès reprendre una senda de progrés que ens ha beneficiat a tothom. A persones treballadores (i en especial al col·lectiu de joves, un dels més precaritzats a l’hora d’accedir al mercat laboral). Però també a les empreses, que estabilitzen de forma clara les seves plantilles, un fet que -hem pogut constatar amb estudis a la mà- redunda positivament en les seves economies.

En paral·lel al full de ruta de millora a la contractació, les Illes Balears fa una passa més i incorporam, a través de la Llei Turística la perspectiva social, amb la incorporació dels treballadors i treballadores (que fins ara no hi eren) i mesures pioneres com la substitució de llits, que beneficiaran a milers de treballadores de les nostres Illes. Seguim essent referents internacionals no sols com a qualitat turística, sinó també millorant la salut de les treballadores i treballadors del sector.