Dia 17 d’abril de 1922 neixia Josep Canals i Gomila, conegut entre els muntanyencs mallorquins veterans com Don Pep o En Pep. Diumenge, 17 d’abril de 2022, Don Pep, figura discreta, però, essencial del nostre excursionisme, arribava als 100 anys feliçment acompanyat per la seva família. Don Pep deixarà un rastre molt ressenyable en la pràctica del simple esport de caminar per la muntanya, avui empetitit per noves formes, sovint urbanites i competitives. Deia Don Pep, en una entrevista signada per Antònia Ordinas en aquest mateix diari (15/07/1977): «Este es un deporte sufrido, callado, distinto de los de competición. No hay medallas ni premios, ni retransmisiones en directo. Solo la recompensa que puede darnos la propia naturaleza, sin duda la mejor.».

Consta en l’arxiu del Fomento del Turisme de Mallorca un document de 1977 signat per Alfons Barceló, vocal de la junta directiva, que certifica que «el socio Don JOSÉ CANALS GOMILA, asiduo asistente a las excursiones dominicales organizadas por esta sección, concurrió por primera vez a las mismas, a la temprana edad de cinco años... lo cual acaeció en el mes de octubre de 1927».

En una llista de participants a l’excursió de dia 3 de novembre de 1946 del Grupo Excursionista de la institució, amb l’itinerari «Establiments y Ermita de Maristela», els noms de: «D. José Canals, Da. Catalina Gomila, Da. Catalina Amer, D. José Canals, D. Bartolomé Canals.». La família excursionista Canals/Gomila al complet: pare i mare, els seus dos fills, i la que seria esposa de Don Pep, na Catalina Amer (1922-2011). La filla del matrimoni, na Catalina Canals Amer, és encara una molt activa i veterana excursionista. Amb quatre anyets pujà per primera vegada al cim del Puig Major de Son Torrella, quan encara s’hi podia accedir.

En l’entrada sobre el Grup Excursionista del Foment del Turisme de l’Enciclopèdia de Mallorca (1991), es diu: «i Josep Canals Gomila, aquest darrer és l’excursionista més veterà de Mallorca», i el situa entre els personatges més representatius de l’excursionisme en l’entitat: Francesc Vidal Sureda, Gabriel Font, Miquel Crespí, Mateu Colom, Joaquim Quesada, Leandre Ximenis i Ferran Alzamora. Don Pep fou també fundador i lider del grup Sa Guarda de s’Espelma, actiu fins ben entrats els anys setanta del passat segle.

L’any 1978, el Grup Excursionista de Mallorca, GEM, nomenà Don Pep Soci d’Honor, i l’any 2008, Soci Il.lustre. El 1977, al cim de s’Esclop, Pilar Gómez, aleshores jove presidenta del grup, li entregà una placa commemorativa pels seus primers cinquanta anys d’excursions. Cal dir que Pep Canals és soci fundador del GEM (1973), el número 2 de l’entitat.

Sabem, per una nota personal –l’arxiu de Don Pep és un monument documental de la història de l’excursionisme mallorquí- que la seva darrera excursió «fue con mi esposa en el Puig de Son Seguí (ermita de la Pau) el día 7 de abril del 2000». Catalina Amer sempre va ser una penyalera.

Don Pep és un excel·lent fotògraf. Usava preferentment el blanc i negre. Els muntanyencs veterans recordam el seu llibre Mallorca, paisatge i poesia (Miquel Font. Palma, 1993), una esplèndida selecció del seu treball amb l’acompanyament de fragments de textos paisatgistes de Joan Alcover, Maria Antònia Salvà, Llorenç Riber, Miquel Costa i Llobera, etcètera. D’aquests escrits, Don Pep destacava sovint aquest vers del poema Elogi de les Muntanyes, de Josep Maria de Sagarra, per descriure la seva passió per la muntanya: «Allà dalt no et revoltes ni t’escanyes,/ningú se’t menja ni t’escup al front».

Molts d’anys, Don Pep.