Aquest 2022, Balears afronta un període de recuperació després de la pandèmia de la coid-19. La pandèmia ens va mostrar les costures del nostre Estat del Benestar, ens va deixar ben visible la desigualtat encara existent a les feines de cures familiars i domèstica i la precarietat de l’ocupació de les dones. Els i les socialistes, conscients que no hi haurà recuperació si no és garantint la igualtat de dones i homes, hem fet de la igualtat de gènere un eix transversal del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La recuperació ha de ser justa i sostenible i només serà possible des de la participació de les dones.

Gràcies a les polítiques progressistes hem avançat i produït canvis en l’àmbit social que incideixen de forma directa en les dones. Les més recents són la pujada de les pensions, la pujada del salari mínim interprofessional a mil euros i la reforma laboral. Són polítiques que generaran més igualtat i benestar a les dones.

Després de mesos molt durs, estam recuperant-nos. El tercer trimestre de 2021 treballaren 214.200 dones a les nostres illes, per les 207.200 de 2019. Per tant, hi ha més dones fent feina que abans de la pandèmia. És una bona notícia per les treballadores de la nostra terra que la reforma laboral faci del contracte indefinit la modalitat ordinària de contractació, que s’elimini el contracte per obra i servei i que es redueixi el termini màxim d’encadenament de contractes.

Si la feina és important, també ho és conciliar. Per això, el I Pla de Conciliació i Corresponsabilitat que ha fet el Govern de les Illes Balears en col·laboració amb els agents socials i institucions consagra un nou dret de ciutadania: el dret a la conciliació. Mobilitzarà una gran quantitat de recursos públics: 157 milions d’euros (dels quals, 5 vénen de l’Estat) per desplegar 115 accions. Un pla que se suma al conjunt d’iniciatives i modificacions normatives del Govern d’Espanya per reforçar el dret a la conciliació, a través dels plans d’igualtat, del Pla Corresponsables o del permís de paternitat de 16 setmanes. Durant la pandèmia, el «Plan Me Cuida» ha permès a totes les persones treballadores reduir o adaptar la jornada quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària de la covid-19.

Per a una societat democràtica com la nostra és inacceptable que les dones visquin amb por, amenaçades o patint tortures. L’erradicació de la violència masclista ha de ser un compromís de país, per això celebram la renovació del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, l’aprovació d’una llei de protecció a orfes de la violència masclista i l’aprovació de la llei de protecció de la infància i l’adolescència davant la violència, que dóna resposta a la situació de por i inseguretat de nines i dones davant la violència masclista, ja que preveu la suspensió general de les visites de les filles i els fills amb el pare que està incurs a un procediment penal per violència de gènere.

Aquest 8 de març no ens podem oblidar de les dones explotades sexualment i prostituïdes. El tràfic de dones i nines amb finalitats d’explotació sexual i la prostitució són dues cares d’una mateixa realitat que no es poden separar: el tràfic existeix perquè hi ha demanda de dones i nines per ser prostituïdes. L’explotació sexual és una de les maneres més terribles de violència contra les dones. Anhelam una societat on dones i nines no siguin prostituïdes. El nostre projecte és d’un país on homes i dones són iguals i lliures i aquesta idea és absolutament incompatible amb la prostitució i el tràfic d’éssers humans. El nostre model de societat és un on els cossos de les dones i les nines no puguin ser objectes de consum al servei dels desitjos dels altres.

Feim una crida per construir un gran consens polític i social adreçat a l’abolició de la prostitució. L’abolició de la prostitució és un procés llarg i complex que hem començat a transitar des de les institucions i cal impulsar polítiques públiques en matèria laboral, de justícia i política social que ofereixin una resposta eficaç i una alternativa vital a les dones prostituïdes.

En aquest 8 de març, els i les socialistes de Balears reafirmam el nostre compromís amb l’agenda feminista de la quarta onada, que posa l’èmfasi en la lluita contra la precarietat laboral, la violència sexual i l’abolicionisme i manifestam la nostra convicció: més feminisme implica una millor democràcia.