La Unió Europea va declarar l’any 2021 com a l’Any Europeu del Ferrocarril. Aquesta iniciativa tenia com a objectiu oferir i explicar l’oportunitat per a fomentar els beneficis del ferrocarril com a un mode de transport sostenible, innovador i segur, és a dir, un transport de futur.

Per què el 2021 és l’any europeu del Ferrocarril? El Parlament Europeu va aprovar el 15 de desembre una proposta de la Comissió perquè el 2021 sigui l’Any Europeu del Ferrocarril i promogui un mitjà de transport verd i segur. La decisió, adoptada pel Consell el 16 de desembre, té a veure amb els esforços de la UE per promoure formes de transport sostenibles i assolir la neutralitat climàtica per al 2050 a través del Pacte Verd Europeu.

El transport representa el 25% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Tot i això, el ferrocarril és responsable de tan sols el 0,4 % d’aquestes emissions a la Unió Europea. En estar en gran mesura electrificat, es tracta de l’únic mitjà de transport que ha reduït considerablement les emissions des de 1990, fet que justifica el seu paper fonamental en el turisme sostenible.

Els diferents actes, projectes i activitats organitzats a tota la Unió destacaran les múltiples dimensions del ferrocarril, com són, entre d’altres, la innovadora indústria ferroviària europea, líder al món, el paper del ferrocarril en la cultura i el patrimoni europeus, la seva importància per a la connexió de les regions, les persones i les empreses o la seva contribució al turisme sostenible, així com el seu paper en les relacions de la Unió amb els països veïns.

El ferrocarril connecta i és plural. Els avantatges del tren no són només per a turistes i viatgers. Les empreses i els transportistes poden pujar al ferrocarril i beneficiar-se d’ofertes cada cop més competitives i de baix cost per transportar les mercaderies per tot Europa, alhora que redueixen la seva empremta de carboni.

És verd i sostenible. El ferrocarril emet molt menys CO2 que els viatges equivalents per carretera o aire. A més, és l’únic mitjà de transport que entre 1990 i 2017 ha reduït constantment les emissions i el consum d’energia, alhora que utilitza cada vegada més fonts d’energia renovables. És assequible, còmode i segur. Ja sigui per vacances o per viatge per negocis, podeu confiar en el tren per arribar de manera segura a la seva destinació. És el mode de transport terrestre més segur amb menys incidència d’accidents mortals. El tren es pot convertir en una oficina mòbil o simplement permet gaudir de la vista i deixar enrere altres modes de viatge més estressants.

Els principis del ferrocarril ens donen una mobilitat com a dret dels ciutadans i un element imprescindible de cohesió social, solucions de mobilitat sostenibles, segures, accessibles i raonables en cost per a tots els ciutadans i una accessibilitat universal

I els seus objectius són oferir a tot arreu, solucions alternatives al vehicle privat, garantir la mobilitat de les persones amb discapacitat i integrar les polítiques de desenvolupament urbà i mobilitat, promovent desenvolupaments urbanístics basats en criteris de proximitat i autonomia del ciutadà.

Amics del Ferrocarril es va posar al front i proposa a Serveis Ferroviaris de Mallorca la realització d’un seguit d’actes, campanyes i activitats durant aquest any amb l’objectiu de posar el ferrocarril al centre de la mobilitat, restaurar la confiança dels usuaris, i animar a més persones a pujar al tren, especialment a les generacions més joves. La pandèmia de la covid-19 ha incidit d’una manera important per a reduir de manera notable la realització d’aquestes activitats. El mes de setembre s’ha fet la Volta en Tren a Mallorca i la celebració fa poques setmanes «d’un dia amb S.F.M.», són algunes de les activitats que estaven en marxa i que havien de culminar amb diverses xerrades a Sóller, Inca, Alcúdia, sa Pobla, Manacor, Artà i un acte final a Palma. Malgrat tot, no va esser possible realitzar-les per no tenir el recolzament i patrocini de la nostra companyia ferroviària pública per diversos motius. Esperem que la covid vagi a menys i les puguem fer el 2022.

N’Albert Quintana, geògraf que ens va deixar molt jove, ja l’any 1975 va llegir la seva tesi doctoral, titulada «el sistema urbano en Mallorca» on definia que Mallorca constituïa una urbanització total, un espai urbà, considerant l’Illa com un tot que se havia de globalitzar en tots els seus moviments. Literalment se deia: «En consecuencia la urbanización se muestra totalizadora, englobando el conjunto de la Isla, a la que la capital da sentido. Esto solo se entiende si los desplazamientos a y desde Palma son rápidos, es decir, Palma puede cumplir su función solo a condición de gozar de una máxima su accesibilidad en tiempos reales. De otro modo se produciría el colapso ya que es la capital la que asegura el cumplimiento de la mayoría de las funciones urbanas de Mallorca». Per un espai urbà, lo que fa falta es un ferrocarril urbà, és a dir, un ferrocarril ràpid i eficient. I així s’ha de pensar, de cara al 2025, on farem 150 anys de la apertura de la línia Palma a Inca el 1875.

No ha estat així, i encara que han passat un grapat d’anys. Sí, tenim les línies electrificades però amb uns serveis molt millorables tal com planteja l’Associació d’Usuaris i Usuàries del tren a lo llarg d’enguany, una conflictivitat mai vista dins Serveis Ferroviaris de Mallorca, amb un seguit de vagues mai vist, una concessió pública com és el Ferrocarril de Sóller portant als jutjats al govern, una proposta de tramvia per a la ciutat de Palma sense cap clarificació de continguts i de gestió, una línia de Manacor a Artà, totalment preparada i abandonada per la classe política, unes transferències promeses de mobilitat del Govern al Consell de Mallorca que no estan ni a l’ordre del dia, un conveni ferroviari totalment minvat de contingut amb l’Estat Central que només inverteix en línies d’alta velocitat i ens deixa totalment abandonats, un projecte de tren històric entre Sant Llorenç i Son Carrió aprovat per l’Impost turístic i cancel·lat sense gaire explicacions, cap inversió en el manteniment i posada en valor del patrimoni ferroviari de la nostra terra, i per acabar, Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palma tampoc estima molt el ferrocarril, un any més, a les bases de la convocatòria del «Sant Sebastià Petit» no es fa factible realitzar el muntatge del «trenet de l’associació», que tant d’èxit havia tingut des de fa anys fent-lo un imprescindible d’aquest dia.

I no acabaríem mai, però, en la defensa del ferrocarril, en tots els seus àmbits i espais, sempre trobareu, sense desànim, als Amics del Ferrocarril.