En un mateix moment, any 2021, s’han executat les obres de millora del carrer de l’Arquebisbe Aspàreg, per un costat, i s’han licitat les obres per a la reforma integral de Nuredduna i les Columnes, per l’altre. Tots dos espais formen part de l’Eix Cívic que travessa Pere Garau i Son Gotleu, segons el Pla General d’Ordenació Urbana de Palma. Mentre a Nuredduna es planteja una reforma integral amb el projecte d’execució pertinent, a Arquebisbe Aspàreg s’han realitzat unes obres de millora sense projecte. A la reurbanització de Nuredduna (sense les Columnes i sense el tancament del túnel) s’havia pressupostat una inversió de més de 350 €/m2 de doblers públics; en canvi, a Arquebisbe Aspàreg la inversió ha estat inferior a 50 €/m2, és a dir, set vegades menys! Així mateix, la diferència de tractament de l’espai entre aquests dos trams del mateix l’Eix Cívic és abismal: mentre a Nuredduna es vol posar un «jardí» longitudinal al centre del carrer, eliminar el trànsit rodat, instal·lar fanals d’alt disseny, pavimentar amb llosetes de pedra, col·locar fonts, etc., les actuacions a Arquebisbe Aspàreg han estat les d’ampliació i millora de l’accessibilitat de les voreres i poca cosa més...

Aquestes diferències, tant en el tractament de l’espai com a la inversió pública, suposen un avantatge en termes mediambientals, econòmics i de qualitat de vida (entre d’altres) per als residents, per als propietaris d’immobles i per als comerços situats a l’entorn del carrer de Nuredduna, respecte dels ubicats a la zona del carrer de l’Arquebisbe Aspàreg. Com a exemple d’això, basta recordar els moviments especulatius de compra-venta d’immobles que usaven (i usen) com a reclam les obres públiques previstes a Nuredduna, tal i com Pere Garau, molt més que Nuredduna, va denunciar.

Per tant, tractant-se de dues actuacions urbanístiques planejades i executades en un mateix any, que formen part d’un mateix Eix Cívic segons el PGOU, és a dir, que tenen una mateixa classificació urbanística, la diferència d’inversió de doblers públics i de tractament de l’espai públic hauria d’haver estat prèviament raonada des d’un punt de vista urbanístic, sociològic, mediambiental, econòmic, de salut, geogràfic, arquitectònic, infraestructural, etc. Ara ja és massa tard...

Aquesta manca de justificació hauria de ser suficient per aturar l’inici imminent de les obres de reurbanització del carrer de Nuredduna i de la plaça de les Columnes de la ciutat de Palma.