El 20 juny del 2019 s’inicià la X legislatura amb la constitució del Parlament, un dia especial perquè vaig tenir l’honor de ser escollit President de la cambra. La present legislatura començà a caminar amb una particularitat: per primera vegada l’hemicicle està compost per vuit grups parlamentaris, la xifra més alta des de l’inici de la nostra autonomia. Un fet que reflecteix la diversitat d’idees i la pluralitat de pensaments que avui són presentes en la nostra societat, que al marge de la seva heterogeneïtat ideològica, segueix reclamant diàleg i acord. El Parlament és l’impulsor de les solucions necessàries pels seus problemes i per millorar el seu benestar.

Des del principi, hem treballat perquè el Parlament funcioni i compleixi amb les seves obligacions legislatives i de control a l’acció política del Govern. Aplicant les novetats reglamentàries per redimensionar la percepció que es té de la institució, per aprofundir en la seva modernització i transparència, per fer-lo més àgil i proper a la ciutadania. Un treball que ja ha vist els seus fruits i que ens ha situat en l’avantguarda participativa: per primera vegada, per mitjà d’un diputat, el Govern ha respost en el Ple una pregunta directament formulada per un ciutadà.

La pitjor pandèmia del darrer centenari no ha aturat la institució on resideix la sobirania popular de Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca. L’activitat parlamentària, com a motor del nostre sistema democràtic, s’ha adaptat a l’evolució de la contingència sanitària amb el consens de tots els grups parlamentaris. Els diputats i les diputades han desenvolupat en tot moment les seves funcions amb els menors obstacles possibles, gràcies a un sistema pioner que avui els permet exercir el seu dret i deure com a diputats, en cas de trobar-se afectats per la covid-19. A més, aquesta voluntat d’acord ens ha permès culminar una reforma del nostre Reglament perquè l’activitat de la cambra es pugui desenvolupar amb totes les garanties jurídiques i democràtiques, davant circumstàncies greus i extraordinàries com les que hem viscut.

Des de la primera declaració de l’Estat d’Alarma, les mesures autonòmiques urgents per pal·liar els efectes del virus, adoptades mitjançant la figura del decret llei, s’han debatut i votat en el si de la cambra. El Parlament és on s’ha retut comptes de la gestió feta per afrontar la pandèmia, on el Govern ha respost totes les qüestions plantejades. On també s’ha acordat la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat, un fet extraordinari, sobre la llei de pressuposts generals de l’Estat pel 2021, per tal que l’alt tribunal determini si aquesta compleix l’obligació constitucional de garantir l’equilibri econòmic entre les comunitats autònomes, atenent el fet insular.

És cert que per davant tenim el repte de reforçar la nostra missió legislativa. Al marge de la distorsió pandèmica provocada per la urgència del moment, el Parlament ha aprovat les lleis de pressuposts corresponents a l’any 2020 i al 2021, així com, una llei dedicada a l’impuls de l’activat econòmica i a la simplificació administrativa, que permet afrontar amb més solvència el nou context global.

Avui ja ens trobem en un procés de trànsit per incrementar la nostra activitat legislativa. Matèries tan cabdals com la gestió dels fons europeus, l’habitatge o la salut pública, seran tramitades com a projectes de lleis. El pròxim període de sessions començarà amb el debat del primer projecte de llei d’Educació de les Illes Balears, i sense perdre de vista la tramitació al Congrés de dues iniciatives impulsades per la nostra cambra: la reforma de l’Estatut Autonomia per suprimir els aforaments dels diputats i membres del Govern, i la prohibició per llei de les prospeccions al mar Mediterrani. Encara ens queda donar passes per aconseguir el senador per Formentera.

Com a representants polítics dels nostres ciutadans, ara són temps on es reafirma la nostra obligació d’aportar el millor per aconseguir solucions d’alt consens que reverteixin amb la màxima celeritat els efectes directes i indirectes de la pandèmia, per preservar la salut, reactivar l’activitat econòmica i minvar les desigualtats, mantenint i reforçant els mecanismes de l’Estat del Benestar. Si quelcom no ha canviat, és que la manca de respecte i d’enteniment polític son castigats per la societat. Som el primer que considera legítim i necessari la defensa dels interessos de cada una de les persones que han votat a cadascun dels grups amb representació. Però ara tenim el deure de plasmar en la nostra tasca l’esforç conjunt de la tota societat, perquè el Parlament de les Illes Balears jugui el paper protagonista que li pertoca, en el present i el futur de la nostra Comunitat Autònoma.