Són molts els veïns i veïnes de Marratxí que tenen una relació amor/odi amb l’Aeròdrom de Son Bonet, en tant gràcies a ell s’ha generat un espai d’esmortiment de la pressió urbana de Palma. I en tant tothom sabia que suportar les molèsties generades (de manera desigual i irregular en funció del tipus d’aeronau i tipus d’activitat realitzada(vol d’aprenentatge, reparació, o aterratge/enlairament) tenia la compensació de tenir un gran espai per a ús públic com eren els antics terrenys de la pista transversal de Son Bonet (que mai tingueren un ús massa intensiu) on mai hi deixaren de passejar, jugar a fútbol anar en bici, dur-hi les mascotes, ... els veïnats de la zona. Ara bé si parlam de la relació amb AENA, ha estat molt complexa des de sempre, i ha estat aquesta empresa pública (amb una participació privada del 49%) qui ha rebentat la convivència amb un projecte de Mega Parc Fotovoltaic de 20 ha. Anem a aclarir tot un seguit de punts referent a un dels projectes més polèmics dels darrers anys:

En primer lloc volem aclarir que la plataforma Son Bonet Pulmó Verd, no és una plataforma NIMBY, ( o el que equival a dir, un aquí no). Això és perquè la infraestructura poc desitjada ja hi és i des de fa molt temps (enguany ha fet 100 anys des del primer vol a Son Bonet), i des de fa més de 40 anys, AENA va pactar amb els diferents consistoris una mesura compensatòria per les molèsties causades pels avions i helicòpters (acord no escrit, però que AENA no desmenteix). Així doncs el que d’entrada es reclama és ni perdre una compensació històrica, sobretot en un moment que si bé hi ha manco trànsit que en èpoques anteriors, l’ús intensiu per part d’escoles de formació d’avions i helicòpters hi és. A més de tenir la base d’operacions dels avions i helicòpters d’IBANAT (mesura per cert, que quan es va aprovar els veïns i veïnes no s’hi oposaren, per solidaritat i consciència).

En segon lloc, la importància de la zona en qüestió està catalogada com a Espai Lliure Públic i des de fa molts anys, ja figurava com a Zona Verda a les NNSS de Marratxí, sense que AENA hi fes cap al·legació en contra. Això a més té una importància des del punt de vista urbanístic, i és que el municipi de Marratxí (concretament la zona de Pont d’Inca-Ca’s Capità-Pla de Na Tesa-Sant Llatzet) s’ha planificat entorn a aquesta instal·lació. I per tant la reserva de sòl per a zones verdes també es va fer seguint aquesta planificació, altre cop sense que AENA hi estigués en contra. Així doncs, podem afirmar que l’Ús Públic durant més de 40 anys de la zona de Son Bonet en disputa, està més que legitimada i acreditada. A més volem posar l’accent en la part humana, sobretot durant aquests temps de covid, on el dur confinament domiciliari i les diferents restriccions ha donat un paper a aquesta zona de salut pública, entenent que l’accés a aquests tipus d’espai, a banda d’un dret, és una necessitat per a la salut física i mental. Per tant dir que els terrenys són d’AENA com a carta blanca, seria una temeritat política en tant AENA no ha deixat de ser encara una empresa estatal.

EL tercer punt és que AENA menteix descaradament quan diu que l’energia generada servirà per a abastir l’Aeroport de Son Sant Joan, i parla d’autoconsum. En aquest punt no només ho deim nosaltres també ho diuen els experts i l’administració responsable, la Conselleria de Transició Energètica. EL projecte d’AENA és una planta solar de generació elèctrica que aportarà energia a la xarxa, per tant, el que fa AENA és vendre electricitat per compensar el seu sobreconsum energètic a través dels seus faraònics aeroports. Aquesta instal·lació va en contra de la lògica que s’està reclamant als productors d’energia, fer plantes energètiques més petites i més properes al lloc de producció, fet que augmenta la eficiència i redueix impactes i grans instal·lacions. És aquí on entra el tema clau, si AENA vol fer autoconsum i generar energia elèctrica de manera sostenible ho pot fer de manera més eficient i responsable, ja d’entrada aprofitant les cobertes del propi aeroport de Son Sant Joan (on hi ha grans superfícies), també ho podria fer en els terrenys que envolten aquest aeroport. Però no, considera que és més apropiat per aquests terrenys fer un Pla Immobiliari per generar-hi beneficis, de la mateixa manera, que no instal·lar -hi plaques solars a les cobertes dels edificis, és perquè genera més cost tècnica i econòmicament que que fer-ho als terrenys de Son Bonet.

Si finalment s’aprovés el projecte d’AENA fent servir eines legals des de les administracions estatal, seria un greu precedent pel que fa la governança i les competències en matèria d’ordenació del territori de l’Illa. Ja que com hem comentat abans AENA, convertiria uns terrenys que al ser seus, són aeroportuaris, i passaria a converstir-se en una empresa generadora d’energia com ENDESA, IBERDROLA... en contra de fins i tot el seu propi Pla Director de Son Bonet. I tothom encollint-se d’espatlles, perquè és AENA, i a dia d’avui dins la classe política ja s’ha instal·lat el mantra de «AENA fa el que vol»... Aquesta afirmació des del punt de vista d’ampliar l’aeroport o la seva incidència dins els trànsit aèri, no és més que la constatació del que ja està passant, però que afecti a altres parcel·les com la d’ordenació del territori, drets dels ciutadans, o la generació d’energia, és un greu atemptat contra els valors democràtics.

AENA es troba davant una crisi econòmica que li afecta greument, i ha deixat ben clar que vol aconseguir ingressos de qualsevol manera. Independentment que el cost sigui a social i ambientalment inacceptable pel municipi de Marratxí. Així doncs, no de bades, el director general d’AENA, Maurici Lucena, és un tauró de les portes giratòries, amb pedigrí procedent del Gabinet de l’Ex-ministre Solchaga.

I per altra banda , no és acceptable i no s’hi val emparar-se en cap Pla Nacional de Clima o decisió o resolució de Consell de Ministres amb l’excusa climàtica, o d’abastiment energètica, quan la pròpia activitat d’AENA, l’aviació, és l’activitat més insostenible de totes. Fa uns anys el col·lectiu Terraferida ja denuncià que « les operacions de l’aeroport de 2017 serien com 1/4 part de la central d’Alcúdia pel que fa a emissions de CO2, gairebé com tota la central per a les emissions de NOx (òxids de nitrogen)(...)»

En definitiva AENA, s’està convertint en un Bulldozer amparat per l’Interés General i el seu poder estratègic, que de no posar-li els peus davant, passarà per sobre els drets dels ciutadans, les competèncias autonòmiques i la governança municipal. Tota una anomalia democràtica per a què altre cop hi guanyi el capital privat i es socialitzin les pèrdues, que aquest cop pretenen paguin els marratxiners i marratxineres. No els hi posarem fàcil.