La resposta inèdita i sense precedents que ha donat la Unió Europea davant la crisi sanitària i econòmica que colpeja el continent i el món sencer, suposa una oportunitat històrica per aconseguir la transformació que el model econòmic i social de les Illes Balears necessita, ja que el programa Next Generation-EU posa a disposició dels estats membres de la UE el major estímul financer de la seva història.

Les línies estratègiques marcades per la Comissió Europea coincideixen en gran mesura amb l’orientació de futur en què les Illes Balears fan feina des de fa ja uns anys: aposta per la mobilitat sostenible i la transició energètica, foment de la innovació tecnològica, digital i cultural, impuls a l’economia del coneixement i a la investigació...

Per això, és imprescindible que els projectes seleccionats, comptin amb un retorn positiu en termes econòmics, socials i mediambientals. El leitmotiv fonamental d’aquestes inversions estratègiques haurà de ser, necessàriament, l’augment de la productivitat de la nostra economia via innovació, després de la forta caiguda en picat que han sofert les Illes Balears en termes de PIB.

Però si bé un dels objectius prioritaris dels propers mesos és captar la màxima quantitat de fons europeus per al finançament de projectes transformadors, no hem d’oblidar que és igualment important garantir la seva execució en el termini establert i en la forma escaient. Amb aquest objectiu, el Govern de les Illes Balears ha aprovat aquesta setmana un decret llei que estableix la tramitació preferent i urgent de tots els projectes que finalment siguin acceptats pel Govern de l’Estat.

Les administracions públiques són les encarregades d’impulsar les propostes procedents de l’àmbit públic i de recolzar les iniciatives del sector privat que ens duguin cap al model productiu diversificat, digital i resilient que tothom desitja per a aquesta terra.

Per fer-ho possible, necessitem d’eines específiques i especialment àgils que garanteixin que no es perd ni un sol euro. I és en aquesta línia que van les mesures previstes dins aquest nou decret autonòmic, les quals identifiquen els procediments administratius que poden ser simplificats i els terminis que poden ser escurçats, sense suposar això una reducció dels controls de qualitat, seguretat i impacte.

La norma suposa el desplegament de les disposicions dictades per l’Estat per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Reial decret llei 36/2020, però va encara més enllà, acollint dins aquest paraigües d’agilització tots els projectes que siguin essencials per a la transformació del nostre model econòmic i social i que, com a tal, siguin inclosos dins el Pla Estratègic que actualment està elaborant l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques.

Es tracta, en definitiva, de posar a l’abast de tots els agents implicats, des de les institucions públiques fins a les pimes i grans empreses, les eines necessàries per facilitar una mobilització de recursos públics sense precedents en un termini molt curt, ja que tots els fons procedents del programa Next Generation-EU han d’estar compromesos abans que acabi l’any 2023 i executats, com a tard, el 2026.

Hem fet una passa més en aquest camí esperançador, però encara hi ha molta feina per fer. I en això ens trobaran: recolzant qualsevol proposta que sumi, que empenti en la bona direcció, que faci que aquest malson tengui finalment un sentit positiu, el de construir una nova realitat més justa, més sostenible i més preparada per a competir en el nou escenari mundial que ja està començant a formar-se.