En un any 2020, en què la pandèmia ha capgirat tots els àmbits de la nostra societat i entre ells l’educatiu, el passat 23 de desembre es va aprovar una nova llei educativa al Parlament d’Espanya, la LOMLOE.

Una llei educativa més per Espanya, però que en el si de l’educació 0-3 hem de celebrar especialment, perquè és la llei que definitivament reconeix aquesta etapa com a educativa.

La nova llei, LOMLOE, estableix que tots els centres que acullin de manera regular infants de 0-3 anys hauran de tenir autorització de l’Administració educativa, açò significarà garantir una educació 0-3 de qualitat, garantir el compliment d’uns requisits mínims que protegeixin als infants. Avui dia aquest servei s’està oferint, en molts casos, amb una única autorització de llicència d’activitat municipal.

La nova llei LOMLOE, disposa que s’ha de comptar amb els recursos necessaris per atendre als infants amb necessitats educatives especials que necessiten una atenció educativa diferent a l’ordinària, assegurant els recursos necessaris als centres, tant a nivell de professorat i professionals com de materials per a garantir una atenció integral i adequada.

El Govern Central de la mà de la Unió Europea aposta per la inversió en aquesta etapa i destina fons per a la creació de places, per poder garantir que tots els infants de 0-3 anys puguin gaudir del dret a l’educació, dret fonamental pel seu desenvolupament en els primers anys de vida. I el que és més important, promourà un pla que garantirà l’equitat i la igualtat, perquè l’educació 0-3 arribi a tots els infants, en molts casos, com a porta per iniciar l’educació que pot ajudar-los a sortir de situacions socials adverses en què han nascut.

Sí, al 0-3, hem de celebrar la LOMLOE. Les comunitats autònomes s’han de posar ja a fer feina, aprofitant el finançament que arribarà des del Govern Central per a la creació de places i per a garantir l’existència de les bonificacions que facin possible l’equitat.

A les Illes Balears, tenim sort perquè ja fa temps que hi feim feina i molt especialment els darrers tres anys. Tenim sort perquè comptem amb un Document Marc que exposa la realitat actual del 0-3 a les Illes i ens marca el camí per a les millores i perquè tenim un Pacte per a l’Equitat al 0-3 signat per les diferents forces polítiques, un compromís ferm per aconseguir que l’educació 0-3 arribi a tots els infants de les Illes.

A les Balears ja s’ha iniciat el procés per fer-ho possible amb la convocatòria d’ajuts per a la creació i consolidació de places 0-3 públiques, la creació de la Xarxa Complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears i amb la convocatòria d’ajuts per a la reconversió de guarderies en centres d’educació infantil autoritzats per l’administració educativa, que recentment ha publicat la Conselleria d’Educació, aportant un equip tècnic que assessora i acompanya a les diferents entitats que decideixen afegir-se a aquest full de ruta.

Sabem que manquen moltíssimes places a les nostres Illes, sobretot a molts municipis de Mallorca, amb Palma al capdavant, i a Eivissa. Sabem que hi ha moltíssims centres que no compleixen amb els mínims.

Ara és el moment per a que titulars particulars, ajuntaments, consells i conselleria, tots i totes, treballin conjuntament per a fer realitat el dret a l’educació de tots els petits infants illencs.