El Govern balear va anunciar, abans de la pandèmia, que destinaria 540.000 euros en ajudes per a comprar vehicles no contaminants. No obstant, ara hi ha gent que té problemes de salut i que s’està morint per culpa de la Covid-19, i això és més urgent que els cotxes elèctrics. El Govern ha de tenir prioritats i la crisi sanitària i econòmica n’és una. Comprar cotxes més sostenibles és una bona idea, però actualment hi ha assumptes més greus i per tant ens preguntem si és una bona inversió.

En la nostra opinió, els cotxes elèctrics són molt útils perquè en general poden ajudar a lluitar contra el canvi climàtic, ja que redueixen la pol·lució, al contrari dels cotxes que funcionen amb dièsel o benzina. A més, com que els motors són diferents, fan menys renou i això millora la vida a les ciutats.

D’altra banda, pensem que els cotxes elèctrics també podrien oferir una bona imatge internacional de Balears, perquè d’aquesta manera es pot fer veure que estan compromeses amb la defensa del medi ambient i que inverteixen en el futur.

Tot i això, un cotxe elèctric costa una mitjana d’entre 30.000 i 50.000 euros. Les bateries d’aquests vehicles valen uns 5 mil euros, tenen una vida útil d’entre 4 i 8 anys i després és necessari canviar-les, així com d’altres components del cotxe. Per tant, pensem que invertir en aquests automòbils és massa costós.

A més, l’electricitat que s’ha de produir no sempre s’obté de fonts renovables i això vol dir que també contamina. Tampoc no hi ha, actualment, punts de recàrrega suficients. I de vegades no funcionen bé. Per exemple, si anem a un aparcament, el punt de recàrrega pot estar ocupat o espatllat. I si anem a alguns pobles, potser no n’hi ha cap.

En conclusió, creiem que donar ajudes per comprar cotxes elèctrics pot estar molt bé, ja que els nivells de contaminació baixarien i tindríem més qualitat de vida. Però actualment les ajudes estan en qüestió, ja que hi ha una crisi sanitària molt important i que hauria de tenir prioritat.

Alumnes de català de 3r i 4t d’ESO del Baleares International College (BIC). PALMA.