Aquest dilluns 6 de juliol fa un any des que Catalina Cladera fou nomenada presidenta de la principal institució insular de Mallorca: El Consell de Mallorca. I durant aquest any s'ha fet molta feina. I ben feta. Això no obstant quan es recordi aquest any es recordarà, inevitablement, com l'any en què un element extern, cruel i del tot inesperat, va dinamitar el nostre modus vivendi tal com el coneixíem fins ara. I a tot el món. Deia Mark Twain que la diferència entre la ficció i la realitat és que la primera ha de ser creïble. Els fets li han donat la raó, sens dubte, perquè aquesta realitat és increïble.

Serà la gestió que s'hagi fet d'aquesta pandèmia, un dels elements claus per valorar la gestió d'aquest any. En aquest apartat crec, sincerament, que el Consell de Mallorca s'ha erigit com una institució clau, no només per les competències que té, sinó pel lideratge que ha demostrat en aquesta època.

No és una frase buida de contingut, sinó sostinguda amb dades i fets. Des del primer moment es va habilitar el poliesportiu de Sant Ferran i l'hipòdrom Son Pardo per tal d'acollir les persones sense sostre. Gràcies a la gestió que es va fer a l'IMAS i a la tasca del seu personal, els contagis i traspassos en les residències han estat molt pocs, comparativament parlant -1'8% dels usuaris contagiats i 1'5% dels treballadors-. Hi ha hagut una tasca de coordinació constant entre l'IMAS i la Conselleria de Salut -l'hospitalització de la 9a planta de la Bonanova n'és una bona prova, de la mateixa manera que ho són el gran nombre de tests fets a residents i treballadors- S'han fet moltíssimes reunions amb els municipis per liderar l'actuació contra el virus, que s'han traduït, per exemple, amb convenis signats per valor de 3'6 milions d'?. Es varen habilitar una vintena d'apartaments per a les dones víctimes de violència de gènere. Per citar uns exemples de la gestió de la crisi.

I si la gestió de la crisi serà important, no ho serà menys el que farem després. Avui cobra especial sentit la frase de la malaguanyada rectora de la nostra universitat, la dra. Cases: "el futur serà allò que feim en el present", perquè seran especialment importants les mesures que les diferents administracions puguin adoptar per tal que la sortida a la crisi sense precedents que just ara hem començat a patir, sigui més justa i sostenible.

Crec que té especial valor el fet que el Consell de Mallorca fou el primer a presentar un pla dotat econòmicament: "Mallorca Reacciona". Demostra l'agilitat i la capacitat d'adaptació del govern del Consell, característiques indispensables per encarar amb èxit el futur pròxim. El Pla té 4 eixos bàsics: Persones, Economia, Municipis, Consell. Un document obert i participatiu en el qual es detallen un seguit d'accions transversals i dirigides per tal de tenir una sortida de la crisi que no deixi ningú darrere, sostenible socialment, econòmica i mediambiental i que sigui efectiva ja des de l'inici de l'aplicació del Pla. Són moltes les mesures que conté, però per destacar-ne alguna, crec molt important l'estratègia turística (mai no es va donar la temporada per perduda i el temps ha donat la raó a l'estratègia del Consell), la creació de la marca Mallorca, l'impuls al comerç, els autònoms i les PIME, ajudes al sector cultural, l'impuls a la sostenibilitat dels municipis i a la seva gestió i la simplificació i agilització de molts tràmits que es fan al Consell i la flexibilització de l'administració, per citar alguns exemples.

Ara bé, que les condicions en les quals s'ha de gestionar l'illa hagin canviat, no vol dir que ho hagi fet l'esperit que emana dels acords en què es basa aquest govern, els anomenats acords de Raixa. Al contrari, són més vigents que mai. Aquesta nova realitat ha demostrat, de manera inapel·lable, que la sostenibilitat econòmica, social i ambiental que marca de manera transversal aquests acords que inspiren el govern del Consell és irrenunciable i indiscutible.

Per aquest motiu, a més de la gestió de la pandèmia i d'assentar les bases del futur de Mallorca, el Consell manté el seu compromís a pesar de la malmenada realitat, amb els acords de Raixa. Tampoc en aquest aspecte el Consell ha perdut el temps i en són molts, també, els exemples. En vull destacar un, la propera aprovació definitiva del Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics -PIAT-, un dels principals compromisos emanats dels acords de Raixa i que, juntament amb el Pla Estratègic del Turisme recentment aprovat, ha de posar les bases del futur de la nostra principal indústria econòmica, el turisme, des de la triple sostenibilitat de la qual abans parlava: social, econòmica i ambiental.

En definitiva, crec que com a balanç d'aquest primer any de govern, i a la vista dels exemples exposats, es pot afirmar que el govern del Consell és un govern consolidat, sòlid i dialogant, i ha complert amb un altre dels seus objectius: fer un Consell més modern i més útil per a tots els mallorquins i mallorquines. En definitiva, estam en bones mans.