Aquest 2020 les Nacions Unides han escollit el lema Som de la Generació Igualtat: Pels drets de les dones en el marc de la celebració dels vint-i-cinc anys de la Conferència de Beijing, que va suposar un punt d’inflexió en l’agenda feminista internacional. Generacions de dones han lluitat i segueixen lluitant amb valentia i determinació per la llibertat i la igualtat.

Els darrers 8 de març varen treure de manera massiva a les dones als carrers amb reivindicacions transversals d’igualtat. Aquest 8 de març de 2020 serà de nou un altaveu de les necessitats i problemes que pateixen les dones. L’amenaça de la ultradreta qüestionant els nostres drets tindrà una resposta contundent als carrers.

Les dones hem conquerit espais i drets sobre els quals no hi ha opció de retrocés. El feminisme és imparable i té una força poderosa i transversal. No donarem ni una passa enrere i qui pretengui fer-nos retrocedir, tindrà al Partit Socialista radicalment enfront, perquè darrera de les lleis que ens han permès avançar, les grans reformes, els drets que hem conquerit, han tingut sempre el segell del Partit Socialista.

Va ser amb el primer pacte de progrés amb en Francesc Antich quan es creà l’Institut Balear de la Dona, una reivindicació feminista i s’aprovaren les llistes cremallera que ens han permès feminitzar les institucions.

La passada legislatura es va fer una feina intensa que cal continuar: vàrem aprovar una llei d’igualtat entre dones i homes, un Pacte contra les Violències Masclistes, un protocol sanitari per a la detecció de la violència de gènere i es va aprovar el primer Pla Autonòmic de lluita contra l’explotació sexual de dones i nines, un instrument pioner en el conjunt de l’estat per abordar l’explotació sexual de dones i nines des d’una perspectiva abolicionista. Una realitat terrible que ens ha de fer reflexionar a tothom. Sense demanda no hi hauria explotació sexual, i els homes que estan disposts a pagar per tenir sexe, són cooperadors necessaris de la vulneració dels drets humans de dones i nines, conjuntament amb els proxenetes. I aquí hem de posar el focus, perquè tinguin tota la reprovació social i penal.

Volem reiterar el compromís del PSIB-PSOE a favor de la igualtat així com dels consensos que tant ens ha costat construir i que han situat les nostres polítiques i legislació entre les millors democràcies del món, i en una referència en la lluita contra les violències que pateixen les dones. Hem contribuït de manera determinant als canvis socials, i de la mà del moviment feminista, treballem per fer realitat la igualtat entre dones i homes.

Aquesta legislatura tenim una oportunitat històrica d’avançar en els drets i llibertats de les dones. Governem la comunitat i les principals institucions de les nostres illes, i tenim un Govern d’Espanya d’esquerres que ens ha de compassar i legislar per remoure les desigualtats que encara persisteixen a la nostra societat: l’escletxa salarial, les condicions del mercat laboral, els sostres de vidre, la violència masclista, la violència sexual, els problemes de conciliació, usos dels temps, la corresponsabilitat, etc.

Queden moltes coses a fer i els i les socialistes de Balears tenim clar el camí: avançar en igualtat és avançar en democràcia i la democràcia ha de seguir donant resposta als problemes i obstacles que les dones han de salvar per poder exercir els seus drets i llibertats.

Des del PSIB-PSOE manifestem el nostre compromís amb les dones soles amb fills, les pensionistes, les aturades, les estudiants becades amb sous de misèria, per les dones i nines explotades sexualment, les immigrades, les que pateixen l’escletxa salarial, les dones rurals oblidades, les cuidadores, i farem feina de valent per millorar les seves condicions de vida, com ja hem fet amb la pujada de les pensions o l’increment del salari mínim interprofessional, que afecta sobretot a dones treballadores.

Volem una societat on les dones siguin lliures, estiguin segures, participin activament de la vida pública i sense discriminacions al mercat laboral.

Aquest 8 de març sortirem als carrers per celebrar el que hem aconseguit i per reivindicar tot el que resta per fer. Existeix una amenaça significativa de reversió de les conquestes feministes que tant d’esforç ens ha costat, per això, les dones i els homes socialistes estarem junt amb les organitzacions socials i feministes per defensar els drets de les dones, les nines, la llibertat i la igualtat.