09 de febrero de 2019
09.02.2019
Diario de Mallorca
Tribuna

Habitatge i mobilitat sostenible, els reptes de les nostres ciutats

08.02.2019 | 21:40
Habitatge i mobilitat sostenible, els reptes de les nostres ciutats

Espanya és l'Estat on es dedica el percentatge més gran d'ingressos al lloguer respecte a la renta familiar, un 37% segons dades de l'OCDE. Entre 2013 i 2018 les ciutats de l'Estat han patit unes pujades de preu molt superiors al 10% anual. L'increment desmesurat dels lloguers a les principals ciutats i destinacions turístiques està expulsant a l'extraradi i els pobles del voltant a qui busca un sostre i no pot fer front a lloguers que, sovint, superen els mil euros mensuals.

Des de les institucions locals hem implementat algunes mesures per pal·liar aquests efectes. En el cas de València, hem evitat els desnonaments per impagament d'hipoteca, però la urgència, ara, és el lloguer assequible. Per això volem impulsar la creació d'una empresa mixta que construirà 600 habitatges públics en els anys vinents, i gravar amb l'IBI els grans propietaris que retenen més de deu pisos. D'altra banda, a Palma s'ha prohibit el lloguer turístic a plurifamiliars i durant el primer mes de mandat, l'any 2015, es va crear l'Oficina Antidesnonaments que ha atès més de 1.400 famílies.


Per tot això, per a Palma i València és inajornable l'aprovació, per part del Congrés dels Diputats, d'un marc normatiu amb els instruments legals necessaris perquè els municipis limiten el preu del lloguer, i al mateix temps augmentar de tres a cinc o set anys el temps mínim per als contractes de lloguer. També calen polítiques estatals i finançament per a l'augment del parc públic d'habitatge de lloguer social, ja que només a ciutats com Palma calen mil habitatges d'emergència per col·lectius vulnerables. És per això que les polítiques d'habitatge han d'estar a l'altura quant a finançament amb altres serveis bàsics com són l'educació o la sanitat.

Un altre dels reptes de les nostres ciutats és la mobilitat sostenible. El 70% de les emissions de CO2 es produeixen a les ciutats, i d'aquestes el 25% aproximadament prové del vehicle privat. Nacions Unides destaca la importància de centrar els esforços en matèria de sostenibilitat urbana. Per tal de reduir les emissions de mobilitat, no basta amb l'electrificació del vehicle privat, sinó que cal fer els desplaçaments urbans més eficients mitjançant un òptim transport públic.

El transport públic d'alta capacitat metropolità és el millor mitjà per donar una alternativa competent i sostenible al vehicle privat. Malgrat això és una de les principals debilitats de l'Estat. Ciutats com València i Palma exigim la implicació del Govern central en inversió per al transport públic com a mitjà per reduir emissions i lluitar contra el canvi climàtic. Els successius governs de l'Estat espanyol han prioritzat la inversió en línies d'alta velocitat per sobre de les línies de curta i mitja distància, arribant a assignar a l'AVE fins a 150 vegades més fons que a les línies de rodalies i de transport metropolità, malgrat que en aquestes viatgen fins a trenta vegades més passatgers.

D'altra banda hem de treballar per augmentar la flota d'autobusos municipals de baixes emissions o amb combustibles nets, una forma més de reduir les emissions. Així mateix tenim com a objectiu democratitzar la mobilitat a partir de l'augment de l'eficàcia i la qualitat dels models de transport públic.


Una altra línia a seguir és la de construir xarxes públiques connectant diferents transports, com el bus, el metro i el tramvia. En aquest sentit, a València s'està augmentant la xarxa de Metrovalència amb la línia 10 i a Palma l'aposta és per un tramvia o un trambús en connexió el centre de la ciutat, l'aeroport i platja de Palma, un dels trajectes més habituals dins la nostra ciutat.

És així com en matèria de mobilitat sostenible, fem costat a la proposició de llei de Finançament del Transport Col·lectiu Urbà, per tal de regular a escala estatal la cobertura del servei públic en favor d'una mobilitat eficaç, sostenible i de qualitat a les ciutats.

L'accés a un habitatge digne i la mobilitat sostenible són dos reptes globals cada dia més presents a les nostres urbs, i els ajuntaments exigim més eines i competències per poder donar solucions efectives a la ciutadania.

* Batles de València i Palma respectivament

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

¡Síguenos en las redes!