En les darreres setmanes al Ple del Parlament de les Illes Balears s'han portat a terme diferents debats sobre la situació del sector comercial a la nostra Comunitat Autònoma. En aquest sentit, el Grup Parlamentari Socialista ha centrat les seves intervencions en els reptes que ha d'afrontar el comerç de proximitat per mantenir la seva activitat, que sense cap mena de dubte, té una importància cabdal pel creixement i la dinamització econòmica, la generació de llocs de treball i la promoció del producte local. D'aquesta manera, el posicionament que hem mantingut al llarg d'aquests debats camina en la mateixa direcció que les demandes realitzades per aquest sector en relació a les dificultats que, actualment, posen en entredit la seva supervivència: la reducció de l'escletxa digital generada pel comerç on-line, per una banda; i el restabliment d'una política ordenada rebaixes que suposi el retorn dels dos períodes coneguts fins ara, per una altre.

Igualment, al llarg d'aquesta legislatura, el Govern de les Illes Balears ha impulsat, en el marc de les seves competències, diferents mesures per avançar en la protecció del comerç de proximitat a través de l'establiment de diferents programes i línies d'ajudes, la inversió per millorar els comerços a través de la promoció als mercats exteriors, la modernització de les seves infraestructures i la incorporació del comerç electrònic, i la reivindicació per recuperar els períodes tradicionals de rebaixes. En relació als resultats d'aquestes iniciatives, existeixen algunes dades que demostren que el compromís de l'Executiu autonòmic amb el comerç de proximitat és ferm i estable. Així, pel que fa a les convocatòries de subvencions per a la promoció econòmica, empresarial i comercial, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria ja ha invertit més de 4 milions d'euros en aquests tres anys. A més, a través del programa IComerç s'han destinat més de 750 mil euros per a la dinamització comercial dels diferents municipis del nostre territori, que en aquests moments han beneficiat a més de 260 comerços locals. Altrament, també cal senyalar que una de les primeres mesures en matèria comercial que es va adoptar a l'inici de la legislatura fou la reforma de la Llei de comerç de les Illes Balears amb l'objectiu de protegir el comerç de proximitat davant la implantació de nous centres comercials.

Ara bé, pel que fa al restabliment dels períodes de rebaixes, cal tenir en compte que no és una competència pròpia de l'Executiu autonòmic i, per tant, des de les Illes Balears no tenim marge per poder actuar sobre aquesta qüestió. De fet, malgrat que la nostra reivindicació en aquest sentit és clara, cal destacar que topa de ple amb la legislació aprovada l'any 2012 pel Partit Popular quan governava a l'Estat. En aquest sentit, la vocació recentralitzadora i liberalitzadora del senyor Luís de Guindos, ministre d'Economia durant el mandat de Mariano Rajoy, va comportar l'aprovació d'una normativa que treia competències a les CC.AA. i obria la porta a la desregulació horària i dels períodes de rebaixes, a més d'incrementar els dies d'obertura en festius.

Front aquesta realitat, totalment destructiva pel comerç de proximitat, el Ple del Parlament de les Illes Balears s'ha pronunciat clarament a favor del retorn de les nostres competències en matèria comercial per poder revertir la manca de regulació que existeix actualment i respondre favorablement a les reivindicacions del sector comercial de la nostra Comunitat Autònoma per tornar al sistema tradicional de rebaixes. Si més no, el Partit Popular manté les seves posicions i, en lloc de rectificar una decisió que s'ha demostrat contraproduent per un sector tan destacat, a la darrera Conferència Sectorial de Comerç, celebrada el passat 23 de setembre, totes les autonomies governades pels populars van votar en contra d'aquesta iniciativa. I, com no pot ser d'una altre manera, Ciutadans, que com sempre camina de la mà del PP, no ha tengut cap complex en mostrar la seva vocació més liberal i centralista en aquesta qüestió i també ha donat l'esquena a la reclamació pel retorn de les competències i la regulació de les rebaixes.

Per tant, ara més que mai, és necessari continuar treballant per consolidar les polítiques comercials que s'han iniciat al llarg d'aquesta legislatura i revertir, d'una vegada per totes, l'actual legislació en matèria comercial que, tal com s'ha exposat al llarg d'aquest article, representa una clara amenaça pel futur més immediat del comerç de proximitat.

* Diputat Socialista al Parlament de les Illes Balears