13 de octubre de 2018
13.10.2018
Tribuna

Pressuposts: Una mirada des de la infància

13.10.2018 | 02:45
Pressuposts: Una mirada des de la infància
El comitè per a la defensa dels drets de la infància i l´adolescència constata que, de moment, la inversió en infància no ha compensat els efectes de la crisi, com ara la pobresa i la desigualtat. Tot i la pretesa recuperació econòmica, l´impacte negatiu de les retallades sobre els més vulnerables, és observable en aspectes tan sensibles com és la salut i l´educació. Per revertir aquesta situació, és important reactivar eixos de participació des del municipalisme, amb elles i ells. Es tracta de redissenyar un moviment estètic i ètic d´accions coordinades que ens ajudin a entendre i acceptar que l´interès superior dels nens i de les nenes està per sobre de qualsevol altre dret, encara que aquest sigui legítim.
Per tal de garantir aquest interès superior, aquesta setmana hem assistit a la Jornada Parlamentària "Cap a una realitat de pressupostos en clau d´Infància" organitzada per UNICEF i l´Oficina de Defensa dels Drets del Menor, on vam poder analitzar els avantatges de dissenyar uns pressupostos amb la mirada cap als drets de la infància. Aquestes ´ulleres´ ens obliguen a realitzar prèviament un diagnòstic minuciós de la realitat, per poder projectar uns pressupostos participatius que garanteixin l´eficiència, l´eficàcia, l´efectivitat i la transparència.

Des de Podem compartim la necessitat d´engegar sinergies positives, que per sobre del desig de caminar cap a l´equitat i la sostenibilitat, ho facin possible, i que a més, se sustentin sobre les bases de principis fonamentals, com ara la no discriminació, el dret a la supervivència, al desenvolupament sa i la participació, on les decisions han de ser vinculants, això és, el respecte a l´interès superior del menor.

Cal entendre que cap dret pot defensar-se a cost zero, i per garantir els drets de la infància en particular i els drets ciutadans en general, necessitem disposar d´informació per a la presa de decisions. A hores d´ara ja no s´entendria que els drets no es garantissin fins al màxim dels recursos disponibles, es tracta doncs, de normalitzar un procés, que una vegada regulat, podrà evitar errors del passat, ja que en no poques ocasions, observem com la distància entre els beneficiaris i el procés de decisió impedeix cobrir les veritables necessitats dels infants i joves, que són al mateix temps, ciutadans de ple dret.

Compartim amb UNICEF que els pressupostos amb clau d´infància, han de garantir la cobertura de les necessitats de les persones menors d´edat, i és per això que treballem per consolidar aquest canvi en la mirada a l´hora de distribuir els recursos, un nou model, que podrà consolidar xarxes de participació que ens acompanyin a l´hora d´identificar estratègies de treball. L´objectiu que persegueix aquest enfocament, és millorar i donar alternatives en la gestió dels recursos econòmics, però que forçosament han de quedar reflectides en aspectes legislatius.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

¡Síguenos en las redes!