05 de noviembre de 2017
05.11.2017
Tribuna

5.009 milions d´euros. Un pressupost per a l´optimisme

05.11.2017 | 02:45
5.009 milions d´euros. Un pressupost per a l´optimisme

Des d´aquest dilluns passat, el Parlament de les Illes Balears ja disposa de tota la informació del Projecte de llei dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 2018. El Govern ha presentat un pressupost que per primer cop en la història supera els 5.000 milions d´euros. En concret 5.009 milions d´euros que se sustenten en el sòlid creixement econòmic de les Illes Balears i la voluntat del Govern de traslladar ràpidament aquesta generació de riquesa cap a tota la societat de les Illes. Tothom sense cap exclusió ha de poder gaudir dels beneficis que ens aporta el cicle econòmic i d´una gestió responsable dels nostres recursos de tothom, en forma de polítiques socials i més, i millors, serveis. Caminam amb passa ferma cap a una societat més equilibrada, amb més igualtat d´oportunitats per a tota la gent que la integra i, per tant, més justa.

El pressupost públic és la palanca que l´Administració té a disposició seva per millorar les condicions de vida de la societat i incrementar-ne el seu benestar. Així ho hem entès al Govern des del primer moment d´aquesta legislatura. Hem tornat a fer uns pressuposts valents, compromesos amb la ciutadania. Recollim el creixement econòmic que som capaços de generar i el convertim ràpidament en desenvolupament social, sense deixar ningú enrere. Tothom, sense excloure ningú, ha de poder gaudir de la millora del cicle econòmic i de la gestió responsable dels recursos. Més serveis públics i polítiques socials més eficaces que garanteixen una societat més equilibrada, amb més igualtat d´oportunitats, i per tant, més justa.

Els comptes de 2018 representen una ocasió única per consolidar totes les polítiques socials que hem posat en marxa. Uns pressuposts madurs i responsables, que permeten destinar una xifra rècord de 2.830 milions d´euros a les àrees relacionades amb salut, educació, serveis socials, ocupació i habitatge. Mai ningú a les Illes Balears havia destinat tants de doblers per garantir serveis i prestacions de l´estat del benestar. El retorn de drets i serveis es demostra amb fets: els 525 milions d´euros que aquest Govern ha sumat a les polítiques socials en el que portam de legislatura. És la distància real que va des de les retallades, al retorn dels serveis per a tota la ciutadania.

Al mateix temps el pressupost CAIB 2018 permet proporcionar una forta empenta a la inversió pública, que rebrà un increment de més del 47 % respecte a la de 2017, amb especial atenció a les infraestructures bàsiques i les mesures de protecció mediambiental, la promoció de les energies netes i la política d´habitatge, o a la promoció de la recerca i el desenvolupament.

En aquest sentit, la palanca del Govern impulsarà en 2018 polítiques de promoció dels sectors econòmics productius, posarà especial cura en les iniciatives que promoguin la diversificació del model i serà plataforma de llançament del Pla d´indústria, així com d´iniciatives destinades a promoure la sostenibilitat mediambiental i la transició energètica.

I tot això sense oblidar el paper institucional imprescindible dels consells insulars, que queda reconegut en el pressupost 2018 a través de la dotació d´una major quantitat de recursos, tant per a la despesa corrent incondicionada, com per executar inversions a cadascuna de les illes.
Darrera de tots i cadascun dels objectius d´aquest pressupost CAIB 2018 s´hi troba la millora de la vida dels ciutadans, en l´ampliació dels recursos de què disposam i el servei que oferim a les persones, amb la millor redistribució del rèdit que ens ofereix la conjuntura econòmica. I per aconseguir aquest efecte ens valem de la política fiscal que ha impulsat el Govern i del tresor que ens proporciona l´impost del turisme sostenible.

Des del punt de vista fiscal, la redistribució de la riquesa s´aconsegueix garantint una major progressivitat en el repartiment de la càrrega tributària. I evitant que les classes treballadores continuïn sent els qui la suporten en major mesura. Una política fiscal justa que en el Projecte de llei de pressuposts de 2018 es complementa amb un paquet nou de deduccions al tram autonòmic de l´IRPF i ampliacions en altres bonificacions ja existents, en apartats com l´educació superior, lloguer d´habitatge o promoció de les iniciatives d´I+D+I aplicades a l´empresa.

En el cas de l´ITS, l´aportació de nous recursos finalistes que doten el Fons d´Impuls del Turisme Sostenible, ofereix la possibilitat d´incrementar les inversions que aporten valor afegit a la destinació turística i que, al mateix temps, són necessàries per millorar la nostra qualitat de vida. Un veritable tresor que ens ajuda a invertir en la preservació del medi natural, a posar en valor el patrimoni, a prestar suport al món agrari, a fer inversions necessàries per al cicle de l´aigua i a treballar per a l´evolució del nostre model econòmic.

Els tercers pressuposts de la Comunitat Autònoma d´aquesta legislatura ja són al Parlament. És el moment que la feina de diputades i diputats perfeccioni el Projecte de llei que ha preparat el Govern amb la inestimable tasca del personal tècnic de la Conselleria d´Hisenda i Administracions Públiques, Direcció General de Pressupostos i Secretaria General especialment. A ben segur que la introducció d´esmenes podrà millorar la feina de molts de mesos, fruit un cop més de l´acord, el consens, la generositat i l´altesa de mires de totes les forces que donen suport al Govern. Els 5.009 milions del pressupost CAIB de 2018 suposen una eina extraordinària per continuar construint el present i garantint el futur de tota la nostra societat. En només dos anys hem fet camí. Però encara ens queda feina per fer. I per això aquest pressupost CAIB 2018 és una porta oberta a l´optimisme en un temps convuls.

*Consellera d´Hisenda i Administracions Públiques

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

¡Síguenos en las redes!