Els mitjans de difusió s´han fet ressò darrerament de la situació legal i financera de l´Observatori Astronòmic de Costitx, propietat de l´associació anomenada Observatori Astronòmic de Mallorca (OAM), que fou constituïda l´any 1989. Doncs bé, aquestes informacions pot ser que hagin omès tractar el cas des d´una perspectiva jurídica, que és la que permetria que l´opinió pública sabés amb certitud on som i de què parlem. No debades, en èpoques passades allò que l´Observatori feia o deia que feia transcendia i, per tant, interessava aleshores i interessa ara. Altrament, l´Observatori ha viscut d´ençà que es va fundar de les subvencions públiques, i això fa que estigui ben justificat que els ciutadans vulguin saber què ha passat amb els diners de tothom.

Amb aquesta intenció de clarificar el panorama, convindrà d´antuvi posar en relleu quelcom que de ben segur sorprendrà: l´associació Observatori Astronòmic de Mallorca a dia d´avui senzillament no existeix. I això perquè la seva personalitat jurídica ha estat extingida per una resolució judicial del mes de desembre de 2016 dictada pel jutjat Mercantil número 2 de Palma. Paga la pena repetir-ho: l´Observatori Astronòmic de Mallorca no té existència legal perquè així ho ha acordat un tribunal, que, ensems, ha disposat que l´entitat sigui donada de baixa en el Registre d´Associacions de la conselleria de la Presidència del Govern balear. En conseqüència, és incoherent parlar d´un futur per a l´OAM perquè només té passat i res més que passat. Al cap i a la fi, la realitat material -les instal·lacions- és una cosa, i la realitat jurídica -l´extinció de l´associació- una altra de ben oposada.

Aquesta extinció de la personalitat jurídica de l´OAM no és, en cap cas, producte de l´atzar, sinó que deriva d´un procés judicial de concurs de creditors en què l´associació va ser declarada insolvent. En efecte, el mes de gener de l´any 2016 el jutjat Mercantil número 2 de Palma dictà una interlocutòria que ho proclamà així i que, a més a més, disposà que l´OAM perdés tota la capacitat de decisió. Per tant, de llavors ençà -des de gener de 2016- cap dels antics directius de l´OAM podia actuar en nom seu sota cap concepte. I si algú es demana com es va arribar fins aquí, la resposta és unívoca: gràcies a una lamentable gestió dels responsables de l´associació que els permeté acumular fins a 1,7 milions en deutes de creditors públics i privats. Aquest és, així doncs, l´origen de tot plegat: deutes amb la hisenda estatal i autonòmica, amb la Seguretat Social, amb una entitat bancària i amb proveïdors. I aquests deutes no són pas de fa dos dies, ni de fa dos anys, perquè consta que els crèdits públics més antics es remunten, com a mínim, a l´any 2011, i els privats acumulats, al 2010.

? Aquestes dates són rellevants perquè representen una raó objectiva per la qual els creditors han demanat, com han fet, que els directius de l´entitat siguin declarats responsables patrimonials dels deutes de l´associació. Com és obvi, si una entitat es troba en situació material de fallida el que no ha de fer és continuar generant més deute que ni vol ni podrà pagar. En conseqüència, ve de molts anys enrere que l´OAM sigui una entitat econòmicament inviable i socialment nociva. Perquè, insistim, contreure obligacions que saps que no pagaràs s´assembla bastant a una estafa i, en el cas que contemplem, una estafa a tota la col·lectivitat atesa la dependència de l´OAM de les subvencions públiques.

Tanmateix, la dinàmica processal no s´ha esgotat. Ara l´Observatori està en liquidació, això vol dir que les instal·lacions, l´equipament i el terreny sobre el qual s´assenten estan en venda. Un efecte més, així doncs, de no haver cercat alternatives a la situació de fallida quan pertocava, un efecte més d´haver-la amagat, la insolvència, i de continuar acumulant deutes irresponsablement. Encara cal remarcar que els mateixos creditors que varen demanar la declaració del concurs han detectat altres greus irregularitats en la gestió de l´Observatori, a més de l´omissió de comunicar a temps la situació d´insolvència. De tot plegat, al marge de la responsabilitat personal dels directius, se´n pot derivar la inhabilitació per exercir qualsevol activitat consemblant durant un període determinat d´anys. La cosa està pendent de decisió judicial, però les irregularitats afecten de forma directa una diversitat d´obligacions deixades d´acomplir.

Entre aquestes irregularitats i per simplificar només n´esmentarem dues en concret que ja han merescut els retrets de sengles sentències fermes. Vegem-les. Una sentència d´un jutjat de primera instància d´Inca dictada el 20 de desembre de 2012 establí que l´OAM havia presentat unes factures davant un organisme públic per a justificar la subvenció rebuda i, no obstant, negà després que li haguessin prestat els serveis que les factures reflectien. Això equivalia a dir que l´OAM va ometre destinar els diners a la finalitat per a la qual li havien estat atorgats i/o que les factures presentades no s´havien pagat. I, segonament, una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears del 10 d´abril de 2014 acordà que era correcta la revocació d´una subvenció a l´OAM perquè -deia la sentència- no havia documentat l´aplicació dels fons rebuts a l´objecte de la subvenció. Com feren ressaltar els creditors, aquestes dues sentències constitueixen poderosos indicis de quin ha estat el sistema d´operar habitual de l´OAM.

En tot aquest afer s´ha sentit molt poques vegades esmentar els creditors públics i privats com les grans víctimes. Algunes actuacions ben recents de qui temps enrere apareixia com a factòtum de l´OAM han evidenciat una manca de consideració envers els que han vist com s´esvaïen els seus drets de crèdit (i a ningú no li agrada que no li paguin). Que el responsable de la fallida faci i desfaci -o ho intenti- com si res no hagués passat i sense assumir cap responsabilitat, és òbviament una manca de respecte cap als creditors. En contraposició, els promotors de la declaració del concurs tindran la satisfacció d´haver contribuït de manera definitiva a evitar que el forat negre del deute es fes més gran i a treure a la llum les males pràctiques que han dut l´OAM al final del viatge.