Aquests dies ha estat notícia que el Govern de les Illes Balears ha fet anques enrere en la intenció d´ampliar l´estructura funcionarial "a dit". No tenc cap dubte que la feina de l´STEI Intersindical -juntament amb les altres organitzacions presents a la Mesa- ha estat determinant per aturar aquesta aberració.

La novetat consistia a duplicar, en la cadena de comandament, el nombre d´escalafons ocupats pel procediment de lliure designació (personal funcionari seleccionat "a dit"). Això hauria significat -ras i curt- una passa decidida per continuar destruint l´estructura professional de l´Administració.

Les persones que visitam els centres de treball de l´Administració autonòmica sabem que els anys de retallades han deixat l´estructura del que denominam Serveis Generals (els empleats públics que no són estatutaris de salut ni docents ni d´empreses públiques) en un estat precari, esquelètic. Més del 30% del personal és interí, i té un futur laboral incert perquè, aquests darrers anys, les lleis de pressuposts han impedit consolidar aquests llocs de feina. La plantilla i el pressupost han davallat tant que es produeixen situacions que injecten els ulls de sang. A Menorca, no tenim tècnics de prevenció de riscos laborals. Als centres educatius, cal que les famílies amb nins amb necessitats educatives especials s´exposin a les pàgines dels diaris perquè puguin tenir auxiliars tècnics educatius. El personal de neteja -majorment envellit i emmalaltit- veu com els instituts amplien instal·lacions mentre davalla el nombre d´efectius per mantenir-los en condicions. La gent que presta serveis als arxius, biblioteques i museus ha de donar la cara davant els usuaris per explicar que les decisions polítiques sobre els pressuposts obliguen a mantenir els centres amb un horari ridícul; i els fons d´aquests centres esperen des de fa molts anys que es creïn i dotin places de personal facultatiu per mantenir-los en condicions. El personal del SOIB -tant de formació com d´orientació i inserció laboral- viu amb la por al cos amb la incertesa de si, en acabar l´any de contracte, l´hi renovaran -amb un màxim de tres consecutius. A Eivissa, la gent que forma part de la llista d´interins ha de renunciar a nomenaments temporals perquè llogar una habitació val més del 60% del sou que els ofereixen.

Cal apostar per la base. Amb el sou de cadascun d´aquests nous llocs de treball "a dit" que es volien crear, es poden dotar dues places de l´estructura bàsica de personal. Per millorar la manera com prestam els serveis públics, no és necessari interposar més personal de confiança entre el funcionariat i els polítics. El Govern de la gent segur que no vol "més jefes que indios" a la seva administració.

* Titular de l´STEI Intersindical a la Mesa Sectorial de Serveis Generals