Asis mesos de les eleccions municipals, insulars i autonòmiques del maig de 2015, en un context de profunda convulsió política, social i econòmica en el que qui governa ha estat incapaç de canviar ni ha regenerat la política malgrat que ho va prometre i ni molt menys ha aconseguit sortir de la crisi sinó reconvertir-la en depressió social els socialistes de Balears seguim amb la fulla de ruta que ens vam marcar des que som la secretària general del PSIB, ara fa dos anys.

Dos anys de treball en els quals el nostre primer objectiu és el de ser una organització amb un projecte que sigui el fruït d'una cultura de major democràcia interna i de més participació ciutadana, modernitzant els nostres processos de decisió i també de confecció dels eixos programàtics dels socialistes de Balears. Dos elements que volem que es complementin amb una rendició de comptes que permeti esbrinar com ens finançam, com gastam i com treballam els socialistes a les nostres illes.

Major democràcia i major participació han estat la constant des de 2012. És en primer lloc el meu compromís i el del partit. Per això ens hem dotat d'un procés de primàries pel que hem elegit fa set mesos a la candidata a les eleccions autonòmiques, i ara hem continuat obrint un procés de primàries en els consells insulars i en els municipis de més de 20.000 habitants, on els militants podran votar el candidat dels principals municipis de les nostres illes, com és el cas de Palma. Un procés que també farem amb l'elecció del candidat a les eleccions nacionals, i que els socialistes hem previst per a l'estiu de 2015.

Major participació i major democràcia també en la construcció del projecte socialista per a Balears. Si els candidats i candidates que encapçalaran la nostra formació als municipis de més de 20.000 habitants, als consells insulars i a la comunitat hem estat producte d'un procés d'obertura i de renovació democràtica, el programa electoral per al 2015 també serà el producte del diàleg, la participació i la interacció amb els agents socials de les quatre illes.

Per a nosaltres, aquesta és una fita irrenunciable, i per això hem marcat en vermell els propers 7 i 8 de febrer del 2015, quan celebrarem la conferència política que ens permetrà fixar les grans prioritats ideològiques dels socialistes per als propers anys. Una conferència que és un punt de partida per al futur, i que alhora és el producte de molts de mesos de treball que ara estam posant en comú amb agents socials i ciutadans i ciutadanes de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera.

En aquests dos darrers anys, precisament en un moment en el que la societat demanda més obertura i decisions més clares, hem mantingut contactes amb desenes d'entitats i d'agents socials de Balears. Ara és el moment de posar en negre sobre blanc les aportacions en sectors com el de salut, benestar social, educació, cultura, economia productiva, territori, transport, transparència, regeneració democràtica o model institucional, entre d'altres. I ho volem fer per tenir un compromís clar, una fulla de ruta fàcilment identificable, i que per res tendrà a veure amb les promeses d'altres formacions que en el passat van oferir un programa electoral i n'han executat un altre que no té res semblant al que es va anunciar durant la campanya electoral del 2011.

Els dos processos, elecció de candidats i confecció del programa electoral, ens han de permetre avançar en una cultura que els socialistes sempre hem defensat: la d'una major transparència, una major democràcia i una millor rendició de comptes. I tot per fer de la nostra terra un espai millor per a viure, ara que ens toca fer-ho de cada vegada amb més desigualtat i en un món sempre més injust. Tot amb un objectiu comú, aconseguir una societat més justa, més cohesionada i de futur per a les nostres illes precisament en un moment en el que estam en un procés de convulsió, de crisi i d'indignació social i que reclama no només bones paraules i disculpes, sinó fets en la manera de fer política i també en la d'explicar la gestió de les formacions i dels seus representants, tant institucionals com orgànics. Nosaltres en som conscients i pensam que el futur, tanmateix, passa per una política del diàleg, per una política dels pactes per i amb la gent. I això, el diàleg, la transparència, la rendició de comptes i la participació, pensam que és la primera condició per un canvi segur i creïble a partir del maig del 2015.

* Secretaria general del PSIB-PSOE