El darrer decret del Govern Bauzá, que imposa el TIL contra l´opinió de la totalitat de la comunitat educativa i que desobeeix resolucions judicials; o l´article d´un diputat autonòmic popular que anuncia llistes negres contra els mestres que faran vaga, atemptant contra els drets més elementals. Els dos fets són una clara mostra de la decadència d´una democràcia representativa, sostinguda exclusivament pel Partit Popular, que funciona a cop d´autoritarisme i que està totalment allunyada de la voluntat i del dret a decidir de les persones.

És molt evident que necessitam, de manera urgent, una nova forma de fer política, que connecti clarament la participació ciutadana i la presa de decisions polítiques. El camí cap a una autèntica democràcia, molt més participativa, passa per trobar mecanismes que canalitzin el dret a decidir de la ciutadania i que promoguin la seva participació en els afers públics. Es tracta d´un repte fonamental per al conjunt de les institucions democràtiques i que ha d´esdevenir l´eix central, sobretot, de la política municipal.

Cal recordar que en aquests moments les persones no tenim cap espai de poder que ens permeti corregir els infinits incompliments electorals que estan afectant, de forma important, moltíssims projectes de vida. La injustícia social, en format de retallades, és la cara cruel d´un sistema en què les oligarquies han segrestat la sobirania popular i en què s´imposa el fanatisme més ultraespanyolista i cavernícola del Partit Popular.

A nivell municipal, tenim experiències d´iniciatives participatives que han estat un exemple d´èxit i de clara transició cap a una nova forma de gestionar la política, i que han suposat un canvi en les relacions entre els ajuntaments i els seus ciutadans. Massa sovint han estat frustrades i minoritzades per un bipartidisme empobridor molt interessat en limitar la participació a reunions purament informatives; o que no garanteix el dret ciutadà a la informació com a passa prèvia a l´obertura d´un procés democràtic obert a totes i a tots. És necessari recuperar aquest esperit de municipalisme participatiu com a essència i esperit de les "noves" formes de fer política. De fet, recordem-les:

La iniciativa legislativa municipal és un gran exemple de democràcia directa, ja que garanteix el dret dels ciutadans a presentar propostes en els debats municipals. De fet, la legislació reconeix als veïns l´exercici d´aquesta iniciativa popular, però el nombre de signatures que exigeix és tan elevat que impossibilita la posada en funcionament d´aquesta eina. Per això ha tengut una incidència efectiva nul·la en la fixació de l´agenda política local. Pensem, per exemple, que a Palma són necessàries gairebé 40.000 signatures per promoure una iniciativa ciutadana al ple. És lògic que una proposta estigui legitimada amb un ampli suport ciutadà; però això no hauria de ser una excusa per fer-la impossible. Per aquests motius, una primera passa important hauria de ser disminuir els requisits necessaris per poder presentar una iniciativa popular a les administracions municipals. Això permetria que aquesta figura esdevingués un instrument real de participació ciutadana en la política local.

Les consultes populars són l´exemple més representatiu de participació directa de les persones. Són una eina per difondre entre la ciutadania la consciència de que té dret a decidir. El dret a decidir s´ha d´entendre com el que tenen totes les persones a prendre part activa en els processos sobre totes aquelles qüestions que els afecten. Una consulta popular és un procés de presa de decisió col·lectiva, d´empoderament de la ciutadania, i una eina que ha de permetre corregir els incompliments electorals.

És important no obviar la transparència dels pressuposts públics, on es destinen els nostres impostos. Transparència i, sobretot, tenir la possibilitat de decidir on gastar-los. El pressupost participatiu és el millor exemple de mecanisme de participació directa per tal que la ciutadania proposi, decideixi i prioritzi les inversions més importants d´una part considerable dels recursos municipals.

Una autèntica experiència de participació en la gestió d´un municipi a curt, mitjà i llarg termini és l´Agenda 21, que pretén establir uns objectius ambientals, econòmics i socials, mesurables i avaluables periòdicament, amb la finalitat d´aconseguir, amb la participació contínua d´un fòrum ciutadà, la sostenibilitat del municipi i una millor qualitat de vida dels ciutadans. Recuperem aquestes experiències de participació com a primera passa per bastir una "nova" forma de fer política.

* Regidor de MÉS per Palma