L' Ajuntament de Palma és propietari des de fa anys, d´unes cases del segle XIX que durant molt de temps han patit vandalisme i destrucció sense que s´hagi fet res per aturar-ho: les cases de Son Ametller, al barri del Vivero.

A més de no actuar contra la degradació de l´immoble, l´Ajuntament va elaborar un pla d´usos i un concurs públic sense que la conservació de tots els elements patrimonials fos una prioritat.

La pregunta que ens feim a la nostra entitat és: volem recuperar l´esperit d´unes cases del XIX úniques a Palma i fer una rehabilitació compatible amb múltiples usos per a la barriada? O ens conformam, com equivocadament està planificat, a utilitzar-la com quatre parets buides de la seva història que serien el contenidor per a gairebé els mateixos usos?

La contesta és que la primera solució seria la bona. A hores d´ara, amb voluntat per part de polítics i tècnics, la rectificació encara és possible perquè és compatible conservar patrimoni i cobrir les noves necessitats d´una barriada. Malgrat el vandalisme, l´edifici conserva suficients vestigis per poder recuperar l´esperit de les cases i del conjunt del jardí romàntic, gairebé únic a Palma.

Son Ametller, com el 90% dels elements patrimonials de la ciutat, no ha gaudit mai de cap protecció efectiva. Tan sols està inclòs dins un Catàleg de Possessions pel qual, a instàncies d´ARCA s´ha iniciat recentment la tramitació. Fa més de sis anys que demanam la recuperació d´aquests bens culturals i etnològics.

Desprès de tres mesos esperant que ens autoritzessin a visitar les cases, persones d´ARCA vàrem poder veure l´immoble i estudiar en profunditat el projecte previst. En molt poc temps hem arribat a la conclusió que seria una vergonya per a aquesta ciutat destruir tot el que tenen previst. Per tant hi ha d´haver un canvi de plantejament immediat, perquè ja han començat unes obres de consolidació d´estructures.

Quan vàrem poder visitar les cases de Son Ametller ens trobàrem que hi havia tres estàncies amb volta de canó que probablement són d´èpoques anteriors al XIX. Aquestes habitacions tan sols estan danyades amb fum però gens malmeses estructuralment. Poden creure quin era el destí d´aquestes interessants petjades del passat al projecte de l´Ajuntament? L´esbucament, per instal·lar-hi unes escales i un ascensor. Davant les nostres crítiques volen fer una modificació cosmètica conservant unes i destruint altres, obcecats a posar justament allà la pujada als pisos superiors. Això és absurd, ja que és molt més important conservar el conjunt d´estàncies amb voltes i col·locar l´escala al seu lloc original, fet que permetria entendre molt millor l´edifici

Vagi per endavant la nostra valoració positiva i la confiança en l´equip tècnic que dirigeix actualment les obres i l´empresa constructora encarregada. La nostra decepció i crítica profunda s´adreça als plantejaments inicials de l´Ajuntament i especialment lamentam la seva incapacitat de rectificar.

Dues persones d´ARCA, estudiosos experts en cases i jardins històrics, Aina Pascual i Jaume Llabrés, han fet ara, gratuïtament, un estudi històric i arquitectònic de Son Ametller on es donen les claus per a una recuperació digna i perfectament compatible amb usos socials. Ens han fet veure la importància de les quatre façanes (no tan sols dues), dels sistemes hidràulics per al reg del jardí, dels arc axials de la casa, dels trespols de pedra exteriors, de les fornícules per a exposició (que també preveuen esbucar)... i del conjunt del jardí romàntic, que es mereix una recuperació íntegra i reconstrucció modèlica.

En època de crisi, dins la modernitat, girar els ulls al patrimoni i la seva conservació i adaptació és necessària i aporta riquesa. Les presses i la falta de capacitat de diàleg han jugat en contra en aquest cas. Hi ha temps de rectificar. Ens creguin fins i tot pot ser més barata la nostra proposta. I més realista. Les obres actuals no s´han d´aturar, tan sols han d´adequar-se a un canvi de projecte que es pot fer.

Ah!, i per últim: com es pot entendre una casa sense cuina i menjador? Sabem on eren, hi ha restes. Doncs recuperem el seu record i ben segur que serviran per a fer reunions, jornades, tallers i potser també per a fer un cafè al futur casal de barri del Vivero. Els nous gestors municipals tenen l´oportunitat d´esmenar un seguit d´errors. ARCA i els representants veïnals els ho demanam.