El 10 de desembre del 2008, es celebrà el 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, un fita històrica en la reivindicació de la dignitat de les persones. Amb aquest motiu Justícia i Pau de Mallorca, Drets Humans i Amnistia Internacional enllestiren una campanya commemorativa que tingué prou ressò social.

Durant la campanya les esmentades entitats es posaren en contacte amb el Consell de Mallorca per què donés suport com institució a la Carta Europea de salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i així ho férem. L´1 de desembre del 2008, El Ple del Consell de Mallorca s´adherí per unanimitat a la Carta. Així mateix traslladàrem el tema a l´Assemblea de batlles i batllesses de Mallorca que aprovà una moció amb el compromís d´adhesió de tots els Ajuntaments de l´Illa a la Carta Europea

Aquesta Carta ve a concretar els canvis i les aspiracions que s´han produït durant les sis dècades que van entre el 10 de desembre 1948 i el dia d´avui sobre els drets humans. La Declaració Universal fou fruit d´una presa de postura i del desig dels Estats de refermar els drets individuals de la persona humana després de la Segona Guerra Mundial. Seixanta anys després, els canvis tecnològics i científics, les noves situacions socials creades i, sobretot, l´economia global han fet créixer noves formes d´esclavatge, noves sensibilitats i noves aspiracions socials, que la Carta Europea pretén recollir.

La Carta no és el resultat del consens i la negociació entre els Estats, sinó que ha nascut i és una exigència de la societat civil organitzada. Encara que no oblida tampoc el caràcter personal de cada un del drets, suposa i reflecteix el pas dels drets individuals de la persona als drets col·lectius del ciutadans i ciutadanes. De cap manera no anul·la la Declaració Universal, sinó que la complementa.

En definitiva la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat és un document que proclama les llibertats públiques i els drets fonamentals reconeguts als habitants dels pobles i ciutats, a totes i cadascuna de les persones que habiten en un municipi. Suposa un full de ruta per les administracions municipals en matèria de drets humans.

És fruït de la iniciativa dels municipis reunits en la 1ª Conferència Europea de Ciutats pels Drets Humans (Barcelona, 1998) per commemorar el 50è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Aquesta conferència va posar de manifest que la implementació de la Declaració Universal és un repte per a Europa i es va acordar elaborar una declaració que recollís el compromís dels governs locals amb la defensa dels drets humans dins el seu àmbit competencial, un instrument per tal de precisar millor els drets i obligacions dels ciutadans i ciutadanes en aquest escenari ple de contradiccions que són els nostres pobles i ciutats.

L´acord es va materialitzar dos anys més tard, al 2000, a Saint Dennis, a la 2na Conferència Europea de Ciutats pels Drets Humans, amb la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat que fa referència a 28 drets fonamentals que, dins l´Europa del segle XXI, encara es veuen vulnerats en moltes ocasions, relatius a l´atur, la pobresa, el menyspreu, les diferències culturals, a gaudir d´un bon medi ambient, de tranquil·litat, de sobirania alimentària....És una eina pels Ajuntaments per implementar polítiques i programes que garanteixin els drets humans de proximitat. Actualment ja l´han signat gairebé 500 municipis de tot Europa.

Des del Departament de Cooperació Local i Interior del Consell de Mallorca pensàrem que era una tasca engrescadora treballar per què tots els municipis de Mallorca, tota la nostra illa, sigui territori dels Drets Humans, la qual cosa, en paraules planeres, vol dir que els Ajuntaments haurien assumit el repte d´harmonitzar la seva praxis i la normativa municipals amb els principis inspiradors dels Drets Humans.

Decidirem doncs crear la Xarxa de ciutats i pobles de Mallorca per als Drets Humans amb la col·laboració i l´assessorament de Justícia i Pau de Mallorca, Drets Humans i el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i ens posàrem a treballar.

El passat dia 15 de novembre, al saló de plens del Consell de Mallorca, es creà l´esmentada xarxa amb 17 Ajuntaments i el Consell de Mallorca. La Xarxa contarà amb una Secretaria Tècnica de la qual es farà càrrec el Departament de Cooperació Local i un Comitè d´Experts format per membres de Justícia i Pau, Drets Humans, el Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat i una representació dels distints Departaments del Consell que tindran la tasca d´assessorament, formació i ajuda als Ajuntaments membres de la Xarxa o que es vulguin incorporar.

A principis de febrer ens tornarem a reunir per elegir el o la President/a i la Comissió Permanent, però continuem treballant per consolidar i estendre la Xarxa. Cal tenir en compte que actualment, sols existeixen dues xarxes que aglutinin els ens locals signataris de la Carta europea: la de Barcelona i la de Mallorca.

(*) Vicepresident del Consell

de Mallorca. Conseller Executiu de Cooperació Local i Interior.