El Dia de l´Església Diocesana ens presenta enguany un lema molt suggerent. I ho és perquè es basa en realitats tan constitutives del ser dels qui formam l´Església, tan fundants de la nostra vida de creients, com les virtuts anomenades teologals: la fe, l´esperança i la caritat, sense les quals no podríem ser, senzillament, cristians. En efecte, l´Església és, per definició, la comunitat dels qui creuen en Crist, que creuen no que va existir o que fou un Personatge excepcional, dades empíriques històricament comprovables, sinó que confessen, gràcies a l´Esperit Sant, que és el Senyor, el Fill de Déu, el Verb encarnat, que ha mort per nosaltres i ha ressuscitat i viu gloriós per sempre amb el Pare (fe), i allà ens crida per estar amb Ell, perquè ha fet que compartim el seu destí (esperança).

Només hi ha un camí per arribar-hi i fer-lo realitat i és el d´estimar amb el seu amor mateix (caritat). Això és el motor de totes les nostres activitats i el que és i ha de ser més visible de la nostra Església: des de l´evangelització, la predicació, la catequesi, que són maneres de fer conèixer a tothom aquesta promesa i aquesta crida, i per tant, d´estimar la humanitat, i la celebració que amb els sagraments l´acosta a cada persona en concret, fins a l´ajuda als més necessitats materialment (sobretot en temps de crisi econòmica) i l´acollida als més necessitats espiritualment (en temps de crisi del sentit més elemental).

I no podem deixar de banda, en una Església profundament arrelada com la nostra en una terra i en una història, el manteniment i renovellament del patrimoni, expressió de la tasca de l´Església i de la fe, la caritat i l´esperança dels postres avantpassats, però també àmbit dels nostres projectes i serveis actuals, per als quals són necessaris recursos econòmics i de persones, com a organisme viu que és, dedicat, des de les virtuts teologals que ens mouen, a promoure el bé comú i col·lectiu del nostre poble i la nostra societat.

Per activar, doncs, aquesta caritat, sol·licit la vostra generositat amb tot el que representa, ben segur "que Ell, que ha sembrat el seu amor en els vostres cors" no deixarà d´inspirar-vos-la en bé de la nostra Església, en la pregària, l´ajuda i la col·laboració. Germans: per seguir essent i seguir servint, especialment en aquest temps, ajudau la vostra Església. Gràcies.

Mons. Jesús Murgui Soriano

Bisbe de Mallorca