06 de julio de 2008
06.07.2008

Les unitats pastorals comencen a caminar

06.07.2008 | 02:00
n Les prioritats pastorals actuals, en una Església de comunió enviada en missió, porten a una nova configuració teològica i pastoral del sistema parroquial per respondre més positivament als desafiaments de l´evangelització, no des de la retirada i el replegament, sinó des de la voluntat d´obrir nous camins a l´Evangeli per al nostre temps. En aquest context, la unitat pastoral és una agrupació de parròquies veïnes en funció de potenciar i promoure l´acció pastoral conjunta al servei de la comunió i la missió de l´Església en el territori. Forma part d´un arxiprestat i està sempre integrada en l´Església particular.
Els tres objectius principals de la unitat pastoral són:
- Promoure el sentit comunitari de la parròquia.
- Una pastoral més missionera.
- Una coordinació de l´acció pastoral de les parròquies implicades.
Els reptes que proposa són fonamentalment dos:
- El seguiment del mandat del Concili Vaticà II, que proposa una Església missionera per excel·lència.
- La vivència en profunditat de l´experiència creient units per l´Eucaristia.
Ambdues finalitats estan íntimament lligades.
Les Unitats de Pastoral neixen, òbviament, d´una necessitat, però quina? En primer lloc, la urgència d´evangelitzar, aquí i avui, de comunicar i proposar la salvació. En una realitat tan nova com l´actual, es constata que la parròquia -organització de l´estructura eclesial tan útil- no es basta per ella mateixa. La manca de capellans, realitat a tenir en compte, tampoc no és el factor decisiu.
Unitat Pastoral no és sinònim de suprimir parròquies, més aviat el contrari. No significa tampoc unió de parròquies, i molt manco, fusió. Suposa caminar cap a una renovació de comunitats vives i missioneres. I, sobretot, una optimització dels recursos. Al mateix temps, preveu una incorporació real i responsable del laïcat i la vida consagrada, amb els seus carismes i ministeris, a l´acció pastoral conjunta. La unitat pastoral vol ser una "comunitat de comunitats".
En aquesta racionalització, la celebració de l´Eucaristia dominical és el cor de tota comunitat cristiana. Les Unitats Pastoral han de garantir, per tant, la missa dominical a cada parròquia. En aquest sentit, els Consells Pastorals hauran d´iniciar una revisió tant de l´horari com del nombre de misses per tal d´atendre bé les celebracions dominicals de les distintes parròquies. Igualment, es pot estudiar la conveniència pastoral de fer units algunes grans celebracions litúrgiques (Corpus, Setmana Santa...).
El camí ja iniciat indica que no hi ha un sol model d´unitat pastoral. Cal iniciar l´acció pastoral des de l´experiència concreta de les comunitats implicades. I per comunitat s´entén tota l´assemblea reunida entorn de l´Eucaristia, no només els preveres acompanyants. Aquesta és una empresa de cristians actius. L´eina privilegiada en aquest procés són els Consells de Pastoral, que pot caminar cap a la creació d´un Consell Pastoral de la Unitat per a una millor coordinació del conjunt.
L´objectiu final és posar en comú els recursos humans i materials amb l´objectiu d´un millor servei. D´entre tota l´atenció hi ha tres àrees pastorals prioritàries a treballar conjuntament, com són l´anunci i catequesi, la litúrgia i la pastoral de la caritat.
Quant a la temporalització, es preveu un any de rodatge. Aquest termini permet experimentar les concrecions i fer una avaluació del camí fet i de les perspectives de futur. El desplegament de l´entitat serà acompanyat pel Consell Episcopal que coordinarà les distintes experiències que ja s´han començat a posar en marxa.
Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

¡Síguenos en las redes!

 
Enlaces recomendados: Premios Cine