L´article 97 de la Constitució Espanyola estableix que "el Govern dirigeix la política interior i exterior, la administració civil i militar i la defensa del Estat; que exerceix la funció executiva i la potestat reglamentaria d´acord amb la Constitució i les lleis".

Davant el terrorisme, el govern d´Espanya te al menys dos deures, el primer escoltar al parèixer dels grups parlamentaris, i el segon prendre les mesures que consideri precises per fer desaparèixer el terror.

No deixa de ser deplorable el poc sentit d´estat que ha tingut el Partit Popular davant la declaració d´ ETA de trencament de la treva.

Fins ara, mentre el Govern d´ Espanya havia començat les converses per aconseguir la pau al País Basc, es podien comprendre les resistències del PP a donar-li suport; ara que tots els i les ciutadanes estam en risc de patir un atemptat, es vergonyós que el Partit Popular persisteixi amb l´afany de debilitar el Govern espanyol i confondre l´opinió publica.

L´acord per les llibertats signat entre el PP i el PSOE el 8 de desembre de 2000 remarcava que "el terrorisme es un problema de l´Estat, i al Govern d´ Espanya li correspon dirigir la lluita antiterrorista, malgrat combatre el terrorisme és tasca de tots els partits polítics democràtics, estiguin al govern o l´oposició", per això els signants es comprometien a "eliminar de l´àmbit de la confrontació política o electoral les polítiques per acabar amb el terrorisme".

Malgrat avui aquest pacte hagi caducat, entre altres motius, per l´exclusió que fa dels altres partits democràtics, el compromís de sostreure de la controvèrsia electoral la adequació o no de les mesures adoptades contra el terrorisme, és de sentit comú, fins al punt que no hauria de fer falta que cap partit hagués de signar res per complir-ho.

Enfront d´un perill per la vida i integritat de les persones, la ciutadania i els seus representants legítims, els grups parlamentaris, tenen el deure de fer arribar als qui governen les seves propostes i suggeriments, intentar convèncer de la conveniència d´adoptar determinades accions en lloc d´altres, amb la prudència i discreció pròpies que la situació d´amenaça requereix.

És al govern d´Espanya a qui correspon establir la política per batre el terrorisme, i als ciutadans i ciutadanes recolzar-lo, als moments de veritable perill com el que ara vivim.

El Partit Popular vol fer us de la política antiterrorista per aconseguir vots, i això te un preu: perdre el sentit d´Estat, malgrat a les seves manifestacions hi hagi tantes banderes nacionals.

(*) Advocada