Sens dubte la incoherència, la improvisació i la manca de projecte econòmic de Jaume Matas i el Partit Popular és infinita. Quan el Partit Popular encara viu de les rendes de la vil campanya orquestrada contra l´anterior Govern per mor de l´ecotaxa, anuncia un impost sobre els vehicles de lloguer sense conductor que reprodueix tots els defectes que, segons el PP, tenia aquella. 1.- L´ecotaxa no estava consensuada amb el sector; ja hem vist com han reaccionat les empreses de lloguer, fins i tot les afiliades a l´associació que inicialment donà suport a l´impost. 2.- L´ecotaxa només afectava una part del turisme, el qui va als hotels; com l´actual impost que només afecta els turistes que lloguen vehicles. 3.- L´ecotaxa també l´havien de pagar els residents a Balears quan anaven a un hotel; com l´actual impost que també pagaran els illencs que lloguin un vehicle. 4.- L´ecotaxa lleva capacitat adquisitiva als turistes que reduiran la seva despesa; com l´actual impost que penalitza els turistes que van per lliure i escapen al control de tour operadors i "manteros". 5.- L´ecotaxa desincentiva el turisme per quan es difon una idea de saturació de Balears; com la justificació de l´impost sobre els vehicles de lloguer per tal de "retirar de les carreteres 20.000 vehicles que sobren". 6.- La recaptació l´ha d´efectuar l´empresari hoteler, en aquest cas la recaptació és a compte de l´empresari de lloguer de vehicles.

Apart d´aquestes coincidències, l´Impost sobre vehicles de lloguer sense conductor presenta altres inconvenients. L´ecotaxa, segons les enquestes, era acceptada pel 90% dels turistes, per quan el seu objectiu era preservar el medi ambient i el patrimoni de Balears, beneficiant-se el propi turista, mentre que la destinació de l´impost que crea el PP és per finançar el sistema sanitari de Balears. Les reaccions ja s´han produït en els mercats emissors. Alemanys i britànics es demanen perquè han de pagar ells la sanitat dels ciutadans de Balears.

Una altra justificació de l´Impost és per evitar el frau que practiquen algunes empreses que utilitzen les Illes Balears per exportar vehicles evitant pagar l´Impost de matriculació i l´IVA. Una vegada analitzat l´Impost no existeix ni una sola mesura que penalitzi aquestes pràctiques. S´ha afirmat que algunes empreses de lloguer de vehicles només els lloguen un dia, ja que la seva destinació és l´exportació. Doncs bé, si la quota consisteix en una quantitat per dia de lloguer, més una quota segons el quilòmetres recorreguts, els vehicles que no es lloguen simplement no tributen. Que m´expliqui algú com aquest impost eliminarà la competència deslleial, sobretot quan és el propi Partit Popular qui l´ha promoguda permetent a aquestes empreses la ocupació il·legal de sòl rústic.

En definitiva, aquest Impost suposa un autèntic frau electoral per part del Partit Popular, que fa exactament el mateix que allò que criticà a l´anterior Govern i que servi de base a una campanya electoral basada en la por generada en base a la mentida que els partits progressistes érem contraris al turisme. Aquest Impost, a més, no beneficia les empreses de Balears, al contrari, les perjudica, tant a les empreses de lloguer de vehicles, com a tota l´oferta complementària que ja està prou malmenada per l´activitat del tot inclòs. I, amb aquests antecedents, no queda més remei que donar per fet que el Partit Popular està totalment venut als interessos dels tour operadors internacionals, ja que grava el poc turisme que encara no està controlat per aquests. Com deia abans, els únics beneficiats per aquesta mesura seran els tour operadors, que aconseguiran que els turistes no surtin dels hotels, i els "manteros", que promocionant excursions "gratuïtes" oferiran als turistes la única possibilitat de rompre la rutina d´unes vacances que no tenen cap altre al·licient que menjar i beure a voler.

Només cal una reflexió final, dirigida a tots aquells qui, alarmats pel Partit Popular, contribuïren a la seva victòria electoral. Una vegada han comprovat com els enganyaren i manipularen, passaran comptes? Prest tendran la oportunitat de fer-ho.

*Pere Sampol Mas és portaveu del PSM-Entesa Nacionalista.