A partir d'aquí cada diumenge, fins dia 22 de novembre tenim una cita al Teatre Municipal de Bunyola. S'ha organitzat el pati de butaques de forma alternativa, una sí i una no, amb l'ús obligatori de mascareta durant tot el concert.