BURBALL 2020. Mostra de Teatre Aficionat a Palma

CERVANTES DE MARAVILLA de Miguel de Cervantes

Cia. Imagonem/ Des Estable Teatre

10 d'octubre, a les 20h

Teatre Municipal Catalina Valls

Un grup de teatre discuteix sobre representar aquests vells textos de Cervantes o no. Uns argumenten que són textos difícils i que segur que als joves no els interessen. D'altres, pensen que és important conservar aquests textos perquè és la nostra herència. Finalment decideixen entrar en escena a assajar i veure a quina conclusió arriben ...

Espectacle amb un pròleg i dues parts amb un intermedi, amb la presentació dels entremesos El Viejo Celoso y Retablo de las Maravillas.

Autor: Miguel de Cervantes

Adaptació: Maribel Alcázar y Eric Bürger

Durada: 80 minutos aprox.