Aforament limitat

Adreçat a la població en general. Hi ha infants que amb 12 anys ja consumeixen pornografia, abans d'haver desenvolupat la pròpia sexualitat. Es proposa un taller d'educació sexual en perspectiva de gènere per tal de combatre les violències masclistes i reflexionar sobre el efectes de consumir pornografia a la infantesa.

Impartit per Marga Paris

Inscripcions: https://forms.gle/mksHMPyRufsDx5tu5

Més informació: igualtat@ajinca.net / 667 646 638