Resum del curs

La publicitat convencional, unidireccional i en la majoria de casos intrusiva, ha donat pas a espais de conversa entre les marques i els usuaris, la qual cosa coneixem com Social Mèdia. Però no basta simplement amb estar a les xarxes socials. Hem de conèixer i entendre com funciones aquests espais, quins objectius compleixen i quin paper han d¿ocupar en l¿estratègia general de marketing. Això ens permetrà millorar la nostra imatge a les plataformes digitals i augmentar les vendes.

Amb aquesta acció formativa es pretén que l¿assistent aprengui a:

¿ Entendre el context actual de les Xarxes Socials i el que ens proporciona cadascuna d¿elles.

¿ Decidir en quines Xarxes Socials hauria d¿estar el nostre negoci.

¿ Planificar una estratègia en Xarxes Socials, definint objectius, accions i continguts d¿èxit.

¿ Mantenir i dinamitzar una xarxa Social.

¿ Mesurar el rendiment de les nostres accions de difusió en Xarxes Socials.

¿ Establir unes bases per a poder gestionar la presència a les Xarxes Socials a mig i llarg termini.

A qui va dirigit

Emprenedors/es, empresaris/àries, comerços interessats en negocis digitals o e-commerce.

Imparteix: Almudena Hernández Alonso Alegre