IBRAHIM (Francia, 78′)

Sobre la base de la normativa que amb motiu de la COVID-19 regula la realització d’activitats culturals en espais tancats i a l’aire lliure, s’aplicaran les normes oportunes de control d’assistència i de seguretat i higiene vigents a la data de l’activitat.

La reserva d’invitacions es podrà dur a terme 7 dies abans de la realització de l’esdeveniment.