10.00 h. Presentació de les Jornades a càrrec de Carlos Quesada Casas, regidor de cultura de l'Ajuntament d'Esporles.

10.15 -11.30 h. Primera sessió de comunicacions.

● Cartellera teatral a Esporles (1862- 2020). Ramon Díaz Villalonga.

● Sebastià Munar Fullana, el primer mestre d'Esporles del segle XX.

Antoni Aulí Ginard i Miquel Ensenyat Riutort.

● L'espai cultural a Esporles en temps de la Covid-19. De març 2020 a març

2021. Xisca Mesquida Ginart.

● Jaume Comes, un esporlerí a l'Havana dels anys vint. Tomeu Llinàs Ferrà.

● Torn obert de paraula.

11.30 -12.00 h. Pausa cafè.

12.00 -14.00 h. Segona sessió de comunicacions.

● El maurisme a Esporles. Josep Pol Font i Juli Dalmau de Mata.

● La banda de música d'Esporles a la pel·lícula El Verdugo (1963).

Antoni Aulí Ginard i Tomeu Garau Moranta.

● Quatre cartes del rector Mateu Togores a Mossèn Llorenç Riber.

Pau Tomàs Ramis.

● Notícies relacionades amb Esporles a la revista "El magisterio Balear" (1873- 1916). Antoni Aulí Ginard i Joan Pons Julià.

● Torn obert de paraula.

14.30 h. Pausa dinar.

17.00 -18.45 h. Tercera sessió de comunicacions.

● Trepitjant Esporles. Kake Portas.

● La Junta de Beneficència d'Esporles durant la dictadura franquista (1939-1975). Marina Castillo Fuentesal.

● El republicanisme a Esporles. Guillem Mir Cañellas i Bartomeu Garau Moranta.

● Aspectes urbans i rurals de la vila d'Esporles als segles XVII i XVIII: notes i comentaris a la lectura de dos documents. Llorenç Homar Bestard.

● Els ponts urbans d'Esporles. Blai Serra i Pep Alemany.

● Collites, meteorologia i cultiu de l'olivera a Mallorca: Canet, 1751-1805 (Esporles). Gabriel Jover Avellà.

● Torn obert de paraula.