28 novembre 2020 D'ORIENT A SANTA MARIA (AVENC DE SON POU)

SORTIDA A LES 8 H DES DEL PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS · ARRIBADA A LES 16 H · DESPLAÇAMENTS AMB AUTOBÚS · PREU 10 EUR. PER SENDERISTA I EXCURSIÓ · PLACES LIMITADES A 20 PERSONES (PER ORDRE D'INSCRIPCIÓ) · RESPECTAU LA NORMATIVA RELATIVA AL COVID-19 · EL DIA DE LA INSCRIPCIÓ SERÀ OBLIGATORI SIGNAR LA DECLARACIÓ RESPONSABLE QUE US PROPORCIONARÀ EL SERVEI D'ESPORTS · ÚS OBLIGATORI DE MASCARETA DINS L'AUTOBÚS · RECOMANABLE L'ÚS DE LA MASCARETA DURANT LA MARXA · MANTENIU EN TOT MOMENT LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT · MÉS INFORMACIÓ: SERVEI D'ESPORTS. TEL. 971 504 219