Resum del curs

En aquest curs pràctic aprendràs tot el detall tàctic per testar, validar i llançar una idea de negoci passa a passa.

En este curso práctico vas a aprender todo el detalle táctico para testar, validar y lanzar una idea de negocio paso a paso.

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones que tinguin una idea de negoci

Prioritariamente dirigido a personas que tengan una idea de negocio

Imparteix: Javier González Martínez