Un altre patrimoni: el patrimoni industrial

Antoni Ferrer

Club de Jubilats i Pensionistes de Sant Francesc