Sant Jordi de ses Salines

El festeig a Eivissa: al camp i a Vila

Senyora Lina Sansano, directora de l’Arxiu d’Imatge i So i del Museu Etnogràfic del Consell insular d’Eivissa.

Lugar Oficinas Municipales de Sant Jordi