El festeig a Eivissa : al camp i a Vila

Senyora Lina Sansano, directora de l’Arxiu d’imatge i so i del Museu Etnogràfic del Consell insulart d’Eivissa.