Veu: Lina Veny

Veu, organetto i flauta de bec alt: Elena Costa

Percussió: Marilina Yern

Veu i viola de roda: Clara M. Costa