Espai 22 (Sala de conferències PalmaActiva)

Resum del curs

El Networking empresarial sorgeix a partir de la necessitat de reunir-se amb persones que cerquen donar sinèrgia a les seves empreses i serveis. En PalmaActiva entenem el Networking com una filosofia que consisteix en l'establiment d'una xarxa professional de contactes que permet donar-nos a conèixer a nosaltres i al nostre negoci, escoltar i aprendre dels altres, trobar possibles col¿laboradors/es, socis i sòcies o inversors/res. Aquest és un dels millors entorns on persones autònomes o pimes poden expandir el negoci. És fonamental la idea d'obtenir el benefici mutu dels participants en aquestes trobades. Durant la sessió cada assistent presenta el seu negoci durant un màxim de 3 minuts a la resta de persones participants per a, posteriorment i de manera distesa, establir contactes professionals i intercanviar targetes.

A qui va dirigit

La trobada s'adreça tant a persones autònomes, com a petites i mitjanes empreses que tenguin interès en ampliar la seva xarxa de contactes professionals. El nombre de persones participants en cada networking serà de 20. Es fomentarà la participació de noves empreses en cada esdeveniment. En cas que quedin places vacants, podran tornar a participar empreses d'anteriors trobades.

Imparteix: Tècnic/a de PalmaActiva