En trànsit. Noves incorporacions de la Col·lecció Domènech-Vázquez és un programa de mediació amb el qual convidam el públic a acompanyar els objectes d’una col·lecció en el procés de la seva incorporació a un fons públic com és el de Can Balaguer, amb caràcter de dipòsit.

Quan fa cinc anys es va finalitzar la rehabilitació de Can Balaguer, l’equip responsable de la seva museïtzació es va trobar unes grans sales buides a la planta noble. Amb els mobles, pintures i tapissos del fons municipal en aquestes sales es podien reconstruir alguns dels espais característics de les cases senyorials de Palma.

Però feien falta objectes decoratius per a donar-li l’aspecte de casa viscuda característic d’un museu d’ambient. Gràcies a la col·laboració d’algunes col·leccions privades com les de la família Alomar, la de Josep Balaguer Siquier, i molt especialment, de la Col·lecció Domènech-Vázquez, es va poder completar el conjunt.

La gran quantitat d’objectes de La Roqueta inclosos en aquest tercer dipòsit fa impossible mantenir-los tots permanentment en exposició, i alguns hauran d’ingressar al magatzem de reserva d’obres d’art de Can Balaguer. Així i tot, els seus propietaris volen que aquest grup passi a formar part del fons del centre, on formaran part d’un conjunt que serà, sens dubte, un referent per a l’estudi i reconeixement d’aquesta fàbrica modernista.

Convidam els visitants a contemplar-les just al moment de la seva arribada a Can Balaguer, abans de ser catalogades, i abans a passar a ocupar el seu lloc a la reserva d’obres d’art, així com a participar en les activitats organitzades aquests mesos al voltant d’aquesta col·lecció i de la fàbrica de ceràmica modernista de La Roqueta.