La mostra reuneix 42 peces procedents de col·leccions privades d'aquest autor, que va viure a Camp de Mar des de 1947 fins la seva mort.

Entre els personatges que es varen instal·lar a Mallorca després de la Segona Guerra Mundial Tomás Harris mereix una atenció especial, tant per la seva projecció com a principal investigador de l'obra gràfica de Goya, com per la seva dimensió artística i històrica.

Situat a l'epicentre de la lluita antifeixista de Londres, gràcies, per una banda, a la seva connexió familiar amb la convulsa Espanya, i per l'altra, a la seva íntima relació amb l'entorn artístic des d'on es varen liderar els treballs d'espionatge sense els quals mai no s'hauria derrotat el nazisme, aquest artista va deixar a la nostra illa una empremta personal i artística de la qual els dibuixos i els gravats que presentam a Can Balaguer són una mostra succinta, però ben significativa.

Al voltant de l'exposició s'han organitzat un seguit d'activitats complementàries gratuïtes.