Després d’un llarg procés de reforma i millora, el Teatre Principal tornarà a obrir les portes per continuar una llarga trajectòria de cultura artística, musical, teatral i cinematogràfica a Inca. Aquell antic i històricament estimat Teatro de Inca ha quedat rejovenit i posat al dia segons les noves maneres, formes i tecnologies actuals. Serà interessant fer una ullada cap enrere i conèixer el seu naixement. El Teatro de Inca s’inaugurà el dia 14 de novembre de l’any 1914, diada de la revetlla i completes de la festa de Santa Maria la Major i, també, pocs dies abans del Dijous Bo.