16:00 - 18:00 h.

Sa Placa

Paradetes de llibres

16:30 h. - 17:30 h.

Darrera el campanar

Contacontes per a nins i nines de 3 a 7 anys

16:30 - 17:30 h.

Sa Placa

Activitat d'educació ambiental per a nins i nines de 8 a 12 anys

20:30 h.

Teatre

Teatre breu "Casa"

Entrada gratuïta

Imprescindible inscripció prévia