Resum del curs / Resumen del curso

· Ser capaços de mesurar l'impacte real de les plataformes digitals i socials que emprem segons el model del nostre negoci.

· Redissenyar el model de negoci per fomentar-lo en les plataformes digitals orientades cap al client.

· Establir una cultura digital i d'intraempreniment a l'organització que permeti desplegar processos de transformació i d'agregació de valor pel comerç.

· Assolir coneixements fonamentals de l'economia digital i adoptar plataformes per liderar processos de transformació cap a models digitals.

. Ser capaces de medir el impacto real de las plataformas digitales y sociales que empleamos según el modelo de nuestro negocio.

. Rediseñar el modelo de negocio para fomentarlo en las plataformas digitales orientadas hacia el cliente.

. Establecer una cultura digital y de intra-emprendimiento en la organización que permita desplegar procesos de transformación y agregación de valor para el comercio.

. Adquirir conocimientos fundamentales de la economía digital y adoptar plataformas para liderar procesos de transformación hacia modelos digitales.

A qui va dirigit / A quién va dirigido

Prioritàriament dirigit a persones responsables i/o treballadores del petit comerç i empadronades a Palma.

Entrar a + INFO per veure requisits i temari curs.

Prioritariamente dirigido a personas responsables y/o trabajadores del pequeño comercio y empadronadas en Palma.

Entrar en +INFO para ver requisitos y temario curso.

Imparteix / Imparte: Joana Aina Pons Mercadal